ผลอย่างไม่เป็นทางการ ”วิทยา คุณปลื้ม” คว้าชัยนายก อบจ.ชลบุรี-กวาดที่นั่ง ส.อบจ.เกือบทุกเขต

ชลบุรี-ข้อมูลจากเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 (อย่างไม่เป็นทางการ) ซึ่งมีทั้งสิ้น 11 อำเภอ แบ่งเป็น 42 เขตเลือกตั้ง รวม 2,054 หน่วยเลือกตั้ง

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายวิทยา คุณปลื้ม หมายเลข 1 กลุ่มเรารักษ์ชลบุรี มีคะแนนเสียง 337,107 เสียง น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง หมายเลข 2 กลุ่ม Change Chonburi มีคะแนนเสียง 168,997 คะแนน นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง หมายเลข 3 กลุ่มชลบุรีก้าวหน้า มีคะแนนเสียง 39,268 คะแนน นายสภา พละวารี หมายเลข 4 ผู้สมัครอิสระ มีคะแนนเสียง 8,302 คะแนน

การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี แบ่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ในส่วนของอำเภอบางละมุง คือ เขต 1 อันดับ 1 นายทองหล่อ อ่ำผึ้ง ได้ 4,335 คะแนนเสียง เขต 2 อันดับ 1 นายนคร ผลลูกอินทร์ ได้ 3,803 คะแนนเสียง เขต 3 อันดับ 1 นายยะยา เซ็นสุรีย์ ได้ 4,304 คะแนนเสียง เขต 4 อันดับ 1 นายสายัณห์ จันทร์ทอง ได้ 4,900 คะแนนเสียง เขต 5 อันดับ 1 นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ ได้ 5,685 คะแนนเสียง เขต 6 อันดับ 1 นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม ได้ 7,304 คะแนนเสียง เขต 7 อันดับ 1 นายปารเมศ ประกอบธรรม ได้ 7,823 คะแนนเสียง เขต 8 อันดับ 1 นายแมน อินทรพิทักษ์ ได้ 5,861 คะแนนเสียง และเขต 9 อันดับ 1 นายสกล ผลลูกอินทร์ ได้ 4,331 คะแนนเสียง

สำหรับบรรยากศการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเขตต่างๆในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. พบว่าแต่ละหน่วยต่างดำเนินการนับคะแนนกันอย่างโปรงใส ทั้งนี้หลังจากที่แต่ละหน่วยได้ทำการนับคะแนนเป็นที่เรียบน้อย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นำอุปกรณ์การเลือกตั้ง พร้อมด้วยบัตรเลือกตั้งที่ได้ทำการนับคะแนนส่งคืน ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง นายกอบจและส.อบจ.ชลบุรี ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง พร้อมแจ้งคะแนนนายกอบจ.และส.อบจ.ที่ได้ทำการนับคะแนนเสร็จสิ้น ต่อศูนย์อำนวยการ หารเลือกตั้งอำเภอบางละมุง

ทั้งนี้หลังจากคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งต่างๆเดินทางมาถึงศูนย์อำนวยการเลือกตั้งอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ก็ได้ทำรวมผลการนับคะแนนอย่างไม่ป็นทางการ จนเวลาประมาณ 23.30 น.วันที่ 20 ธ.ค.2563 ผลการนับคะแนนอย่างไม่ทางการ ปรากฏว่า นายวิทยา คุณปลื้ม ผู้สมัครนายกอบจ.เบอร์ 1 กลุ่มเรารักษ์ชลบุรี นั่งแท่นนายกอบจ.อีก1 สมัย ด้วยคะแนน 337,107 ทิ้งห่าง ผู้สมัครนายกอบจ.เบอร์ 2. นางสาวพลอยลภัสร์ สิงโตทอง กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ไปแบบไม่เห็นฝุ่น ด้วยคะแนน 168,997 ซึ่งทั้งหมดเป็นผลจากการรวมคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ชลบุรี ทั้ง 11 อำเภอ 42 เขตเลือกตั้ง

 

สำหรับผลการนับคะแนน ส.อบจ.ชลบุรี อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 9 เขตอำเภอบางละมุง

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 48 หน่วยเหลือกตั้ง อันดับได้แก่ 1 นายทองหล่อ อำผึ้ง กลุ่มเรารักชลบุรี 4,335 คะแนน อันดับ 2 นายไพร มั่งคั่ง 4,041 พรรคก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี.

เขตเลือกตั้ง 2 มีหน่วยเลือกตั้ง 37 หน่วย อันดับ 1 ได้แก่ นายนคร ผลลูกอินทร์. กลุ่มเรารักชลบรี. 3,803 คะแนน. อันดับ 2 นายทวิช เหลืองทองพัฒนา กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 2,691 คะแนน.

เขตเลือกตั้งที่ 3 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 45 หน่วย ผลปรากฏว่า อันดับที่1. ได้แก่ นายยะยา เซ็นต์สุรีย์ กลุ่มเรารักชลบุรี. 4303 คะแนน อันดับ 2. นายธงไชย สุขโขใจ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 3,286 คะแนน.

เขตเลือกตั้งที่ 4 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 45 หน่วยเลือกตั้ง ผลปรากฏว่าอันดับ1 ได้แก่ นายสายัณห์ จันทร์ทอง ผู้สมัครกลุ่มอิสระ.เบอร์ 2 ได้คะแนน 4,900 คะแนน อันดับ 2. นายพรเทพ นพรุจกุล กลุ่มเรารักชลบุรี คะแนน 3,189 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 5 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 41 หน่วย ผลปรากฏว่า อันดับ 1. นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนน 5,685 คะแนน อันดับ 2 นายธนัท ประทุมแดง. กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 4,809 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 6 มีหน่วยเลือกตั้ง 48 หน่วย ผลปรากฏว่า อันดับ 1. นายวิวัฒน์ หอมปลื้ม กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนนไป 7,304 คะแนน อันดับ 2. นายสมยศ นานาประเสริฐ์ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี 4,578 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 7 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 47 หน่วย ผลปรากฏว่า อันดับ1. นายปารเมศ ประกอบธรรม กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนนไป 7,823 คะแนน อันดับ 2 ว่าที่ร้อยตรีสุธน ด้วงมหาศร กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี. ได้คะแนนไป 4,405 คะแนน.

เขตเลือกตั้งที่ 8 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 44. หน่วย ผลปรากฏว่าอันดับ 1. นายแมน อินทรพิทักษ์ กลุ่มเรารักชลบุรี ได้คะแนน 5,861 คะแนน อันดับ 2. นายกัณตพัฒน์ บุญวิสิฐศักดิ์ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี. ได้คะแนน 3,710 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 9 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 47 หน่วย ผลปรากฏว่าอันดับ 1 นายสกล ผลลูกอินทร์ กลุ่มเรารักชลบุรี 4,331 คะแนน อันดับ 2. นางสาวศุภานัน โกลด์สมิธ กลุ่มก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี. ได้คะแนน. 4,026 คะแนน

ทั้งนี้ เป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นายกอบจ.ชลบุรี และส.อบจ.ชลบุรี อำเภอบางละมุง ส่วนของการรับรองผลการเลือกตั้งครั้งนี้หากพบว่าไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกิดขึ้น ทางกกต.ชลบุรีก็น่าจะสามารถประกาสผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการได้ ในเร็ววัน