รพ.กรุงเทพพัทยา จัดงานวันความดันโลหิตสูงโลก ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลและป้องกันตัวเองหากมีภาวะความดันโลหิตสูง

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา อาคารอี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรมงานวันความดันโลหิตสูงโลก ซึ่งจะตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและป้องกันตนเอง คนใกล้ชิด บุคคคลในครอบครัว ให้รู่เท่าทันภาวะของโรคนี้

ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้ร่วมงานเกิดแนวทางในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตระหนักถึงการควบคุมความดันโลหิตสูง ที่เป็นเพชฌฆาตเงียบเข้ามาทำลายชีวิตได้โดยไม่รู้ตัว โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับความดันโลหิตสูง พร้อมมีแขกรับเชิญพิเศษ ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา นักร้องชื่อดัง ที่มาพูดคุยถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดูดีเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลากหลายให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เลือกซื้ออีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ต่างๆ และแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ที่เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรค เพื่อต้องการหยุดภาวะคุกคามของโรคแทรกซ้อน ซึ่งความรู้ต่างๆ เหล่านี้จะถูกถ่ายทอดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งนี้หากพบว่า ตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดมีภาวะความดันโลหิตสูง สามารถพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนในอนาคต.