ทต.หนองปลาไหล ประสานกรมน้ำบาดาล ล้างบ่อบาดาลเก่าบ้านเอสอาร์บน หลังปริมาณน้ำไม่พอใช้ เล็งแก้ระยะยาว ผุดฝายกั้นน้ำ ผันทำน้ำประปาทดแทน

ที่ บ้านเอสอาร์บน หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (21กรกฎาคม 2564)นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางมาที่หมู่บ้านเอสอาร์บน หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าน้ำบาดาลที่เคยใช้อยู่นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการของชาวบ้าน ทำให้ปัจจุบันต้องไปซื้อน้ำดิบจากรถน้ำมาใช้ในการอุปโภคกันเป็นประจำ สร้างรายจ่ายในครัวเรือนให้เพิ่มมากขึ้นตามมาอีกด้วย ทั้งนี้หลังทราบเรื่อง นาย จึงประสานไปทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาล้างบ่อบาดาลที่ชาวบ้านได้ใช้กันมานานกว่า 20 ปี ทำให้ประสิทธิภาพในการให้น้ำอาจจะลดลง เนื่องจากเกิดตะกอนน้ำทับถมตาน้ำ จนน้ำไม่สามารถไหลออกมาได้

นายภิญโญ กล่าวว่า หากพบว่าหลังจากล้างบ่อบาดาลแล้ว ปริมาณน้ำยังคงมีไม่มาก และไม่เพียงพอให้ชาวบ้านเอสอาร์บนนำไปอุปโภคบริโภค ในอนาคตก็จะดำเนินการจัดทำฝายกั้นน้ำบริเวณคลองเอสอาร์ เพื่อผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติไปทำประปาหมู่บ้าน โดยการทำฝายกั้นน้ำ ทางเทศบาลได้เริ่มวางแผนร่วมกับกรมกรมชลประทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันบ้านเอสอาร์บนมีครัวเรือนที่อาศัยอยู่มากกว่า 50 ครัวเรือน ดังนั้นการดำเนินการทำฝายกั้นน้ำเพื่อนำน้ำมาผลิตเป็นประปาหมู่บ้านาจะเป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำประปาขาดแคลน คาดว่าจะช่วยให้ชาวบ้านเอสอาร์มีปริมาณน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อไป.