ผู้บริหารทต.บางละมุง มอบชุดตรวจ ATK 1,115 ชุด แก่โรงเรียนอนุบาลบางละมุง ใช้ในการคัดกรองนักเรียนช่วงเปิดเทอมนี้

ที่โรงเรียนอนุบาล ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมด้วย นางสาวณัฐธิณีย์ เชิดฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง , นางสาวทิพย์วิมล หอมขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง และทีมบริหาร นำชุดตรวจ ATK จำนวน 1,155 ชุด มามอบให้กับโรงเรียนอนุบาลบางละมุง โดยมี นายพลธาวิน วัชรทรธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุง เป็นผู้รับ

สำหรับชุดตรวจ ATK ทั้งหมดที่โรงเรียนรับมอบในครั้งนี้ จะนำไปใช้ตรวจคัดกรองนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยมีคณะครู และ เจ้าหนาที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางละมุง มาร่วมตรวจ ซึ่งนอกจากตรวจคัดกรองนักเรียนแล้ว ยังรวมถึงคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากส่งมอบชุดตรวจ ATK แล้ว ในช่วงเช้า อสม.ตำบลบางละมุง ยังได้ร่วมกันหยอดทรายอะเบท ปรับสภาพภูมิทัศน์โรงเรียน พร้อมพ่นหมอกควัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงเปิดภาคเรียนด้วย