วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+น้ำท่วมบริหารท้องถิ่น

เสร็จแล้ว..บ่อสูบพร้อมท่อส่งน้ำแรงดัน ซอยเทพประสิทธิ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง และคณะทำงาน ร่วมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ่อสูบ พร้อมท่อส่งน้ำแรงดัน ซอยเทพประสิทธิ 7 (หน้าสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขน้ำท่วมขังซ้ำซากภายในซอย 7 ถนนเทพประสิทธิ์ รวมไปถึงตลาดแม่ละออแบบถาวร

จากนั้น นายสนธยา กล่าวว่า โครงการก่อสร้างบ่อสูบ พร้อมท่อส่งน้ำแรงดัน ซอยเทพประสิทธิ 7 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยท่อแรงดัน มีการติดตั้งปั๊มน้ำชนิดพิเศษขนาดใหญ่ จำนวน 3 ตัว ในการสูบระบายน้ำเมื่อเวลาฝนตกหนักต่อเนื่องก่อนระบายลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด สำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เนื่องด้วยท่อระบายน้ำเดิมภายในซอยเทพประสิทธิ 7 ไปถึงตลาดแม่ละออ ประสบปัญหาของระดับท่อระบายน้ำที่วางท่อมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทำให้เวลาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำไม่สามารถระบายได้อย่างสะดวก ทำให้พื้นที่บริเวณซอยเทพประสิทธิ 7 ไปถึงตลาดแม่ละออ ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

สำนักงานช่างเมืองพัทยา จึงออกแบบแก้ไขการระบายน้ำในพื้นที่ดังกล่าวและเลี่ยงไม่ให้น้ำไประบายออกบริเวณตลาดแม่ละออ แต่ให้ระบายน้ำลงสู่ทะเลแทน เป็นการช่วยระบายน้ำจากบริเวณถนนสุขมวิท ผ่านซอยจุฬารัตน์ รวมไปถึงซอยเทพประสิทธิ 9 เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและยังเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ดังกล่าว แบบถาวร โดยประสิทธิภาพในการระบายน้ำของบ่อสูบดังกล่าว มีกำลังในการสูบน้ำได้ถึง 1.5 คิวต่อวินาที ทำให้การระบายน้ำรวดเร็วขึ้น ทำให้พื้นที่ที่ประสบน้ำท่วมขังตั้งแต่ถนนสุขุมวิท บริเวณด้านหน้าบริษัทไทยน้ำทิพย์ ได้รับการแก้ไข

อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังสอดรับกับงบประมาณในปีนี้ที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่ซอยเทพประสิทธิ 9 ด้านหลังศูนย์เยาวชนในดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำต่อ เพื่อระบายไปยังจอมเทียน จะทำให้พื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิทไปถึงจอมเทียนได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งระบบแบบถาวรต่อไป.