ศาสนา/วัฒนธรรม

บางละมุงเปิดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ บวชเนกขัมมะ

            อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติเผยแผ่พุทธธรรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินตามอริยวงศ์ถือธุดงควัตรและปฏิบัติในทางขัดเกลาศีลาจารวัตรอันงดงาม และเผยแผ่คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายณ วัดป่าสุทธิภาวัน ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง โดยมีนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักการเมือง เป็นประธานฝ่ายฆรวาสในพิธีเปิดโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติบวชเนกขัมมะ สามัคคีธรรมนำหน้า พร้อมทั้งบรรพชิตและฆราวาส ประกาศสัทธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พระมหาพิษณุ นิติธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธิภาวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

            นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง กล่าวรายงานถึงโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติฯ ว่า วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) โดยพระราชสิทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ประธานสงฆ์วัดนาหลวงตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอดอริยวงศ์ อริยสงฆ์ อริยบุคคล อริยสาวก ได้จัดทำโครงการรอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ บวชเนกขัมมะสามัคคีธรรมนำหน้า พร้อมทั้งบรรพชิตและฆราวาสประกาศสัทธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 –1 มีนาคม 2563 เพื่อให้พระภิกษุได้ถือธุดงควัตร (ทุ-ดง-คะ-วัด)ปฏิบัติในทางขัดเกลา พร้อมสร้างความอดทน แข็งแกร่งทางด้านจิตใจ และเผยแผ่พุทธธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปตามหมู่บ้าน ตามนิคมต่าง ๆ ได้นำไปศึกษาปฏิบัติให้เกิดความสงบร่มเย็น และรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ยืนยงเจริญรุ่งเรือง โดยมีพระคุณเจ้าจากวัดนาหลวงเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 รูป รวมระยะเวลาในการออกจาริกธุดงค์ทั้งสิ้น 3 เดือน ตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  โดยกำหนดอยู่ปริวาส ณ วัดป่าสุทธิภาวันจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2563

            จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมนำอาหารคาวหวานมาถวายพระ โครงการบวชเนกขัมมะอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุทธิภาวัน ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2563 เวลา 06.00 – 07.30 น.