วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-ศาสนา/วัฒนธรรม

รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังวหัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวง จัดงานสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม เริ่มกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตั้งแต่ เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป โดยพระเถรานุเถระ สวดเจริญพระพุทธมนต์ตั้งแต่ 22.00 น-00.19 น.ซึ่งในปีนี้ทางวัดชัยมงคลพระอารารมหลวงจัดเตรียมสถานที่ในการร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีไว้กว่า 3,000 ที่นั่ง เป็นการเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหาย

สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีที่ชาวไทยถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยคืนก่อนสิ้นปี พระสงฆ์และประชาชนจะร่วมกันสวดมนต์ จนเมื่อถึงเที่ยงคืน พระสงฆ์ก็ได้สวดชัยมงคลคาถาต่อ ซึ่งกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีนั้นทำให้จิตใจเป็นสมาธิขึ้น เพราะขณะที่สวดผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ มีจิตเป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

ในส่วนของอานิสงฆ์ของการสวดมนต์ข้ามปี ยังมีมากมาย อาทิ ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุและความชั่วร้าย เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา เป็นการส่งท้ายปีด้วยธรรมะ เพื่อต้อนรับศกใหม่ด้วยศีล ที่สำคัญเป็นการเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นมงคลอันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดปี

นอกจากนี้ ในช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม 2563 ทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ยังได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย.
ศศิร์พัฒกรณ์ – ข่าว / วรัญญา – ภาพ