+ศาสนา/วัฒนธรรม

วัดชัยมงคลพระอารามหลวงสวดเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงในหลวงร.9 และถวายพระพรในหลวง ร.10

ที่ศาลาการเปรียญวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ( 7 พฤศจิกายน 2563) นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ระลึกถึงในหลวง ร.9 และถวายพระพรในหลวง ร.10 โดยมีพระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอบางละมุง ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ท่ามกลางข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลประสานงานทุกจังหวัด ในการเชิญชวนชาวพุทธ ร่วมสวดมนต์ทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 7 พ.ย.- 5 ธ.ค.2563 เพื่อระลึกถึง ในหลวง ร.9 และถวายพระพรในหลวงร.10 และจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิดในสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่า ให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยเริ่มจากวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ได้ขานรับนโยบายของภาครัฐจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับในหลวง ร.9 และ ในหลวง ร.10 ขึ้นเป็นวันเสาร์แรก