แปลงโครงการวิจัยฯ กัญชง ห้วยใหญ่ เข้ารับตรวจสอบขอใบอนุญาตปลูกกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ชลบุรี : คณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชง (Hemp) จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง, ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง นำโดยนายภราดร ชัยนภาพร ปลัดอำเภอบางละมุง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่, เกษตรอำเภอบางละมุง และ ปปส. เข้าตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตปลูกกัญชง ณ แปลงโครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตกัญชงต้นทุนต่ำในระดับอุตสาหกรรม เพื่อส่งมอบองค์ความรู้สู่เกษตรกร ตั้งอยู่เลขที่ 68/23 ม.12 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อให้ตรงตามกำหนดมาตรฐานสถานที่ และระบบการควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp) พ.ศ.2564 โดยมี รอง ศ.ดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมกระบวนการผลิตและดูแลระบบดำเนินการเก็บผลข้อมูลการศึกษาตามโครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

แปลงโครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตกัญชงต้นทุนต่ำในระดับอุตสาหกรรม เพื่อส่งมอบองค์ความรู้สู่เกษตรกร ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท บีซีซี แคนนาบิส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ (โครงการวิจัย “การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมกัญชงโมเดล เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชงในระดับอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ) และเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

ทั้งนี้ คณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชง (Hemp) จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงสร้างของโรงเรือนเพาะปลูก และเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อให้ตรงตาม ข้อกำหนดสถานที่ ข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย ร่วมไปถึงข้อกำหนดด้านอื่นๆ ตามระเบียบและกฎหมาย รวมไปถึงได้มาตรฐานตามที่กำหนด

แปลงโครงการวิจัยฯ กัญชง ถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อทำเป็นโมเดลส่งมอบความรู้สู่เกษตรกร ด้วยหลักการลงทุนหลักแสนแต่รายได้หลักล้านต่อปี ภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบหากผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานก็จะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการจังหวัด โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการพิจารณา จากนั้นจะนำเรื่องเสนอหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติต่อไป.