+ศาสนา/วัฒนธรรมเทศกาลสงกรานต์

ชมภาพบรรยากาศ ชุมชนในบางละมุง พร้อมใจสืบสานงานประเพณีกองข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย

เป็นประจำทุกปี ในช่วงหลังสงกรานต์ชาวชลบุรีจะจัดงานประเพณีกองข้าวบวงสรวง (ประเพณีกองข้าว) ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีโดยแท้ ที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน

ช่วงเวลาที่ทำพิธีกองข้าวบวงสรวง คือ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนย้ายราศีเข้าสู่ปีใหม่ หรือที่เรียกกัน ว่า สงกรานต์ ล่วงไปประมาณ 3-4 วัน ก็จะเริ่มทำพิธีโดยจะทำติดต่อเป็นเวลา 3 วัน ด้วยเชื่อกันว่าในปีหนึ่งๆ ควรจะได้มีการเซ่นสังเวยดวงวิญญาณต่างๆ อันได้แก่ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าทะเล ผีสางนางไม้ รุกขเทวดา ฯลฯ เพื่อดวงวิญญาณเหล่านั้นจะได้พึงพอใจไม่มารบกวนและช่วยปกปักรักษา คุ้มครองป้องกันทุกข์โรคภัย และภยันตราย ไม่ให้มากล้ำกลาย บ้านเมืองจะได้ร่มเย็นเป็นสุข ทำมาหากินสะดวกสบาย มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง และสุขภาพอนามัย

แต่หลังจากไทยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โรคโควิด-19) ต่อเนื่องมาตลอดกว่าสองปี ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด แต่ในช่วงสงกรานต์ ปี2565 ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการฯมากขึ้น ทำให้ชุมชนต่างๆ ใน จ.ชลบุรีกลับมาจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณี “พิธีกองข้าว”ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.บางละมุง

📌 ชาวหนองใหญ่ พร้อมใจร่วมสืบสานประเพณีกองข้าว ปี2565 คีกคัก

ที่บริเวณลานกิจกรรมวัดหนองใหญ่ นายมาโนช หนองใหญ่ อดีตรองนายกเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์หนองใหญ่ นำคณะกรรมการให้การต้อนรับ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นางลลิตภัทร สิงหเดโช นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานงานกองข้าวหนองใหญ่ ประจำปี 2565 ท่ามกลางผู้คนทุกเพศทุกวัยและหลากหลายอาชีพ มาร่วมกิจกรรมคับคั่ง

หลังได้เวลา นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยงานประเพณีกองข้าวหนองใหญ่ เป็นงานประเพณีวัฒนธรรมที่พี่น้องชาวหนองใหญ่ดำเนินการจัดขึ้นมาเป็นเวลานานหลายปี ถือเป็นกิจกรรมงานประเพณีวันสุดท้ายในงานสงกรานต์ ที่ชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้น เพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมที่งาม ส่งเสริมในเรื่องของความสามัคคี ความหวงแหน ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็นการสร้างความรักใคร่กลมเกลียวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วย

 

ทั้งนี้ งานประเพณีกองข้าว ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ชาวบ้านนัดหมายกันนำสำรับข้าวปลาอาหาร ทั้งคาวหวาน มากองรวมกัน แล้วเชิญภูตผีปีศาจทั้งหลายมากินปีละครั้ง ด้วยมีความเชื่อว่าภูตผีจะไม่ทำอันตรายชีวิตครอบครัวและทรัพย์สินของตนเอง หลังพิธีเซ่นไหว้ ชาวบ้านล้อมวงกัน มีการรำ การละเล่นสนุกสนาน หลังรับประทานอาหารกันเสร็จ ทุกคนจะไม่นำอาหารที่เหลือกลับบ้านแต่จะทิ้งไว้เพื่อเป็นทานสัตว์

📌 ชุมชนหนองปรือ จัดงานเน้นความเรียบง่าย

ที่บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา (สวนพ่อ) โดยมี นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางประไพ นิลบดี ประธานชุมชนหนองปรือ 2 นายวิชัย หลวงเมือง อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ และคณะกรรมกรรมการจัดงานสงกรานต์บ้านหนองปรือ ประชาชนในพื้นที่ มาร่วมพิธีกันพร้อมหน้า และชาวหนองปรือต่างนำอาหารคาวหวานมาร่วมงานเพื่อร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พิธีเริ่มขึ้นด้วยการทึ่ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ จุดธูปเทียนบอกกล่าวเจ้าที่ เจ้าทาง หลังจากที่ทางคณะกรรมการได้นำอาหาร คาว เครื่องไหว้ มาสักการะเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยในปีนี้รูปแบบในการจัดงานยังเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่มีขบวนแห่ ขบวนเทวดา นางฟ้า ผีป่า แต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า การจัดงานกองข้าวในปีนี้ของพี่น้องชาวหนองปรือ ทางคณะกรรมการจัดงานได้มีการพูดคุยกันและมีการสรุปรูปแบบการจัดงาน ปีนี้เน้นไปที่การจัดงานที่เรียบง่าย ไม่รวมกลุ่ม หรือรวมคน เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อก่อโรคโควิด-19 อยู่ โดยทางเทศบาลพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมของทุกชุมชนอยู่แล้ว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างเช่นงานสงกรานต์ ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดทุกปี แต่เมื่อคณะกรรมการจัดงานมีมติว่าในปีนี้จะจัดงานอย่างเรียบง่าย ทางเทศบาลพร้อมที่จะเข้ามาช่วยดูแลเหมือนเดิม

📌 เมืองพัทยาจัดอาหารคาวหวานงานประเพณีกองข้าว ประจำปี 2565 หวังทำบุญสร้างกุศลให้ตลอดทั้งปีอยู่ดีกินดี

เช่นเดียวกับที่ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีกองข้าวพัทยา ประจำปี 2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ท่ามกลางประชาชนในพื้นที่และชาวต่างชาติ ให้ความสนใจร่วมชมงานประเพณีกันอย่างคับคั่ง

กิจกรรมดังกล่าว เมืองพัทยา ต้องการส่งเสริมประเพณีพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทุกปี

ก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้น เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ได้นำประชาชนกล่าวบวงสรวงพิธีกองข้าวต่อเทวดา, นางฟ้า และผีป่า อันเป็นการขอพรต่อเทวดาบันดาลให้ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนมั่งมี และเชิญผีป่าให้มากินอาหาร รวมทั้งร้องขอต่อผีป่าอย่ามาทำร้ายทำอันตราย หรือบันดาลให้เกิดโชคร้ายต่อคนในพื้นที่

 

หลังจากจบคำบวงสรวงขบวนเทวดา และนางฟ้าก็ได้ออกมาชมโลกมนุษย์ พร้อมทั้งได้ประพรมน้ำอวยพร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน จากนั้นจึงปิดท้าย ด้วยขบวนผีป่า ต่างออกมาเก็บกินอาหารคาว หวาน ที่ประชาชนได้ตระเตรียมมาวางไว้ ตามแบบประเพณี โดยเชื่อกันว่าเป็นการให้ทานแก่ฑูตผีไร้ญาติ อันเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตลอดทั้งปีอยู่ดีกินดี มีเงินทองเหลือใช้ ปราศจากโชคร้าย หรือโรคภัยไข้เจ็บ