ผับ-บาร์เบียร์-โอเกะ เฮ! ผู้ว่าฯ ททท.รับปากเพิ่มเป็นผู้ประกอบการประเภทที่ 11 เข้าระบบ SHA+ เพื่อให้กิจการเดินหน้าต่อได้

ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี (30 ม.ค.2565) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับกลุ่ม One Voice พัทยา
ที่เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองพัทยา ทั้งในฐานะสมาคมและชมรมร่วม 30 องค์กรในเมืองพัทยา โดยการจัดประชุมหารือครั้งนี้ เพื่อหาทางออกให้กลุ่มผู้ประกอบการภายใต้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สามารถประกอบการได้ตามศักยภาพอย่างที่ควรจะเป็น

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้นำเสนอข้อเรียกร้องให้มีการพิจารณาช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจประเภทบาร์เบียร์และคาราโอเกะให้สามารถดำเนินการขออนุญาตในระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อได้รับสัญลักษณ์ SHA+ ในการดำเนินการธุรกิจได้ เนื่องด้วยธุรกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลังจากที่ผ่านมากำหนดประเภทธุรกิจไว้เพียง 10 ประเภท ไม่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจในเมืองท่องเที่ยว

ด้านตัวแทนผู้ประกอบการ เปิดเผยข้อมูลว่า ทางผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในทุกมิติเพื่อให้ธุรกิจของตนเองสามารถเปิดได้ หลังจากเมืองพัทยาได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวมานานกว่า 2 ปี ซึ่งการปรับประเภทธุรกิจผับ บาร์เบียร์และคาราโอเกะให้เข้ากับเงื่อนไขในธุรกิจประเภทที่ 2 ที่ได้รับอนุญาตเครื่องหมาย SHA+ ในหมวดของผู้ประกอบการร้านอาหาร ทำให้ผู้ประกอบการผับ บาร์และคาราโอเกะต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้

ในการดำเนินการขออนุญาตเป็นร้านอาหารนั้น ต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆที่ใช้เวลานานเป็นเดือนและมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการผับ บาร์และคาราโอเกะต้องแบกรับเพิ่มเติม ทำให้ธุรกิจไม่สามารถเปิดได้ ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถอยู่ได้ ส่งผลต่อระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งต้องติดขัด ทั้งที่ ผู้ประกอบการพร้อมจะให้ความร่วมมือต่างๆ กับทางภาครัฐเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ประกอบการก็เข้าใจในระบบการวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและได้ดำเนินการส่วนนี้มาแล้ว เพราะไม่มีสถานประกอบการใดอยากเป็นสถานที่แพร่ระบาด

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้พูดคุยหารือเพื่อหาข้อมูลที่ตกผลึกทางความต้องการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีข้อสรุปว่า นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯ ททท.ได้รับปากผู้ประกอบการพัทยาในเรื่องของการกำหนดเพิ่มประเภทสถานประกอบการในกลุ่มผับ บาร์และคาราโอเกะ เป็นสถานประกอบการประเภทที่ 11 ที่สามารถของอนุญาตสัญลักษณ์ SHA+ เพิ่มเติมจากที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ ขอให้ผู้ประกอบการเมืองพัทยาให้ความสำคัญเรื่องมาตรการและเป็นตัวอย่างเรื่องการวางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำร่องให้เมืองพัทยาเป็นโมเดลด้านการท่องเที่ยว SHA+City ที่ผู้ประกอบการทั้งเมืองท่องเที่ยวได้ปรับเปลี่ยนตนเองสู่มาตรฐาน SHA+ สิ่งสำคัญคือควรรณรงค์เรื่องการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น หรือบูสเตอร์โดส เข็มที่ 4 จากนั้นจะนำข้อสรุปทั้งหมดในการประชุม ไปหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องระดับรัฐบาล เพื่อดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป.