เก๋ไก๋! รดน้ำดำหัวยุคโควิด ผ่านท่อ PVC วัดสามัคคีบรรพต ร่วมสืบสานประเพณีไทย

ที่วัดสามัคคีบรรพต (วัดบางเสร่นอก) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต พร้อมคณะสงฆ์ ได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป การสรงน้ำพระ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาล วันสงกรานต์ ประจำปี 2565 แบบ New Normal เน้นสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัว ผ่านท่อ PVC ลดการสัมผัส ปรับให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีประชาชนทั้งในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พระครูเกษมกิตติโสภณ กล่าวว่าในปี 2565 นี้ ทางวัดสามัคคีบรรพต ยังคงให้การสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ แต่ในปี 2565 ช่วงโควิด-19 ระบาดนี้ ได้ปรับเปลี่ยนการรดน้ำดำหัวจากการใช้ ขันมารดน้ำตรงมือของคณะสงฆ์ ปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ท่อ PVC ขนาดกลางผ่าท่อด้านบนออก ประมาณ 3-5 นิ้ว เพื่อสามารถให้ประชาชน นำขวดหรือขันน้ำเทน้ำผ่านท่อ PVC ลงมาถึงมือของพระสงฆ์ เป็นการรักษาระยะห่างเพื่อลดการสัมผัส ที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังคงไว้ซึ่งประเพณีไทย ในเทศกาลวันสงกรานต์ ให้คงอยู่ไว้ในทุกๆ ปี

สำหรับชุมชนบางเสร่ มีวัฒนธรรมและมีการสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้ลูกหลานไว้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมใดๆ จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในชุมชนอย่างดียิ่ง ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ด้วยการจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวขอพรจาก พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) ตลอดจนผู้ผู้สูงอายุเพื่อความเป็นศริมงคล และเป็นเชื่อมความสามัคคีในชุมชน นับเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้การนำของผู้นำท้องถิ่น ที่มีความพร้อมในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป