รองนายกฯ ทม.หนองปรือ รับมอบนมผงสำหรับทารกและถุงยังชีพจากเอกชน ส่งต่อ 52 ครอบครัวยากไร้ในพื้นที่

ที่โดมสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ (14 เมษายน 2565) นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ ให้การต้อนรับคณะจาก บริษัทพาริช เฟอทิไลเซอร์ จำกัด ที่เดินทางมามอบถุงยังชีพและนมผงเด็กให้กับครอบครัวยากไร้ในพื้นที่เมืองหนองปรือ 52 ครัวเรือน

สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โรคโควิด-19) ยังคงพบเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบกับหลายภาคส่วนเป็นอย่างมาก อาทิ ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การศึกษา ส่งผลให้วิถีชีวิตได้รับผลกระทบมาเป็นเวลาหลายปี

มาในครั้งนี้ทางบริษัทจึงถือโอกาสในการส่งต่อความช่วยเหลือยังพื้นที่อื่นๆ โดยได้เลือกพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือในการเลือกส่งต่อความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ด้วยการส่งมอบนมผงให้กับเด็กแรกเกิด-3 ปี หน้ากากอนามัย อาหารสำเร็จรูป และน้ำดื่ม แก่ครอบครัวที่ได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์จากเทศบาลเมืองหนองปรือแล้วจำนวน 52 ครอบครัว.