ขบวนแห่สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 อำเภอศรีราชา คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และ งานกาชาดหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ.2565 วันฉลองสงกรานต์ ขบวนแห่สงกรานต์ ฯ และการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีราชาได้เข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์ โดยมีขบวนรถแห่สงกรานต์ของ 11 อำเภอ ในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับขบวนแต่ละอำเภอมีความสวยงามมาก ได้มีการประดับตกแต่งรถขบวนแห่ได้อย่างสวยงาม และมีนางสงกรานต์ นั่งประจำอยู่บนรถขบวนแห่ของแต่ละอำเภอ อีกทั้งขบวนแห่ของแต่ละอำเภอ จะมีขบวนแห่การละเล่นพื้นบ้านการแห่ขบวนขบวนแห่การรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 และขบวนแห่อีกหลากหลายรูปแบบ มีสีสันสวยงามตระการตา พร้อมกันนี้ ยังมีการแสดง การละเล่นต่างๆ อีกมากมาย สร้างความสนุกสนาน และคึกคักอย่างมาก อีกทั้งยังได้มีขบวนช้างเผือก เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ ขบวนแห่ได้เคลื่อนออกจากบริเวณหน้าตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาถึงบริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ชลบุรี ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก

สำหรับผลการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ขบวนแห่สงกรานต์ของอำเภอศรีราชา ซึ่งได้จัดขบวนแห่สงกรานต์ ออกเป็น 5 ขบวน ดังนี้
1. ขบวนเทิดทูนและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีช้างเผือก จำนวน 4 เชือก จากวังช้าง แลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมในขบวน 2.การตกแต่งรถสงกรานต์ 3. ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม (ขบวนวัฒนธรรม 2 แผ่นดิน ศรีราชา- ญี่ปุ่น) 4. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 5.การแสดง และการละเล่นพื้นบ้าน (ประเพณีกองข้าว)

นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา ขึ้นรับถ้วยพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้ารับเงินรางวัลอีกจำนวน 50,000 บาท จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ขบวนแห่ของอำเภอบ้านบึง เข้ารับเงินรางวัล 30,000 บาท และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ขบวนแห่ของอำเภอพนัสนิคม เข้ารับเงินรางวัล 20,000 บาท

นอกจากนี้ ผวจ.ชลบุรี ยังได้มอบเงินสนับสนุนเป็นรางวัลให้กับขบวนแห่ของอำเภอแห่งอื่นๆ อีกด้วย