ทต.ตะเคียนเตี้ยระดมเจ้าหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ 2565 เน้นกลุ่มเยาวชน-เมาแล้วขับ

ที่บริเวณสามแยกนาตาธง นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นำทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. ร่วมเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2565

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จะออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ภายในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเพื่อกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกว่าปกติ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มาก

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มสุราและขับขี่ยานพาหนะ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มักเป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนในลำดับต้นๆ

เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยจึงได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศกิจ อปพร. อสม. ในการออกหน่วยปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2565 รวม 7 วัน โดยให้บริการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง.