กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งฯ ดูงานการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 3 เพื่อศึกษาดูงานและตรวจสภาพพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล บริเวณโครงการก่อสร้างเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 โดยมีนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา และนายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

นายประเสริฐพงษ์ กล่าวว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อมาติดตามความคืบหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ดูวิธีการทำงานในการเสริมทรายชายหาด ว่าคุ้มค่ากับงบประมาณหลายร้อยล้านบาทที่ลงไปหรือไม่ พร้อมฟังบรรยายสรุป เนื่องจากได้รับมอบหมายจากสภาผู้แทนราษฎรชุดใหญ่ให้มาทำการศึกษา พร้อมทำรายงานนำเสนอ ในเรื่องของปัญหา อุปสรรค แนวทางการทำงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

นายประเสริฐพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเดินทางมาศึกษาดูงานในวันนี้ พบว่าการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนมีความพอใจมากถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีพื้นที่ชายหาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสันทนาการได้มากขึ้น ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวได้อีก ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าท่าฯ ที่สามารถแก้ไขปัญหาชายหาดให้มีความกว้างขึ้น นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งดีที่ต้องให้กำลังใจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่กรมเจ้าท่า ในการศึกษาข้อบกพร่องผิดพลาดที่หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ที่ล้มเหลวจากการเสริมทรายชายหาด

สำหรับโครงการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 586,047,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบหกล้านสี่หมื่นเจ็ดพันบาท) การเสริมทรายระยะที่ 1 ความยาว 3,575 เมตร ครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยา และเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน รับผิดชอบโครงการโดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดระยะเวลาก่อสร้างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565