“สิทธิพร ครุฑนาค” ประธานสภาเมืองพัทยา นำทีม สมาชิกสภา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพัทยา ก่อนหมดวาระ 25 มี.ค.นี้

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสิทธิพร ครุฑนาค ประธานสภาเมืองพัทยา ได้นำสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 11 คน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองพัทยา โดยได้ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ และร่วมกันทำพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 มีนาคม 2565

 

สำหรับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 12 คน ได้รับการแต่งตั้งจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมท 2564 โดยได้ออกหนังสือคำสั่งประกาศของคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2564 เรื่องการแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว หลังกระทรวงมหาดไทยแจ้งหนังสือคำสั่งแต่งตั้งให้ดำเนินการสรรหา ซึ่งกรณีดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบและตีความจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ประกาศคำสั่งดังกล่าวมีผลไปจนกว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมาย โดยสมาชิกสภาฯ ชุดแต่งตั้งดังกล่าวได้ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติมาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จนถึง วันที่ 25 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 6 เดือน