-กองทัพเรือภาพข่าว

ศรชล.ภาค 1 ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศรชล.ปีที่ 3

เนื่องในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.) ปีที่ 3 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1 ) จึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลขึ้น

เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด และพัฒนาวัดทุ่งโปรง ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 และผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ส่วนในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหน่วย และพิธีสงฆ์ ณ วัดทุ่งโปรง ตามลำดับ.