-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยายอมผ่อนผันให้ตั้งร้านค้าริมทางหน้าตลาดวัดชัยมงคล เวลาใหม่ ทดลองก่อน 2เดือน คาดไม่ส่งผลกระทบการจราจร

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา บรรดาพ่อค้า แม่ค้าที่ตั้งร้านทำกินริมทางสาธารณะหน้าตลาดวัดชัยมงคล พัทยาใต้ จำนวน 85 ราย เดินทางเข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อเสนอเรื่องของผ่อนปรนระยะเวลาการตั้งร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวใหม่ ด้วยกำหนดระยะเวลาเดิมที่เมืองพัทยาเคยอนุญาตไว้ในช่วง 23.00 น.-07.00 น.นั้น พบว่าปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ไม่มีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวออกมาใช้บริการเหมือนปกติ ผู้ประกอบการต้องประสบกับความเดือดร้อนจากการค้าขายและการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก

กระทั่งต่อมาได้ร่วมกันมาตั้งร้านจำหน่ายสินค้านอกเวลาที่เคยอนุญาตไว้คือในช่วงเย็นประมาณ 18.00 น.ซึ่งพบว่ายังพอมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอยู่บ้าง แต่ก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจของเมืองพัทยา เข้ามาขับไล่ให้เคลื่อนย้ายจากพื้นที่ โดยระบุว่าเป็นการกีดขวางเส้นทางการจราจรบนทางสาธารณะและมีการประกอบการนอกเหนือเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเมืองพัทยา จึงอยากขอผ่อนปรนเวลาทำกินใหม่เพื่อลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

ด้านนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางสาธารณะ ที่ในอดีตอนุญาตให้มาจำหน่ายของได้ในเวลา 23.00 น.-07.00 น. ดังนั้นเมื่อผู้ค้ามาประกอบการนอกเหนือเวลาที่กำหนดก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องเข้าไปแก้ไขจัดการ เพราะหากไม่แก้ไขอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตามเรื่องการขอผ่อนปรนเวลาเป็นเรื่องที่มาจากความเดือดร้อนของการทำกิน ซึ่งเรื่องนี้ที่ผ่านมามีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อแก้ไขข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะทั้งหมด อาทิ การจัดระเบียบร่มเตียง หรือการตั้งจุดจำหน่ายสินค้าในบางพื้นที่ ซึ่งจะมีคณะกรรมการเข้ามาดูแลและพิจารณาความเหมาะสม โดยกรณีของหน้าตลาดวัดชัยมงคลก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะมีการหารือเช่นกัน

ทั้งนี้จากการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทราบว่าในช่วงเวลา 18.00 น.-01.00 น.ที่จะมีขอผ่อนปรนในปัจจุบันคงจะสามารถอนุญาตให้ได้ชั่วคราวไปก่อนเป็นเวลา 2 เดือน ด้วยขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบด้านการจราจรมากนัก จากนั้นจึงจะมีการพิจารณาการผ่อนผันพื้นที่ออกมาเป็นข้อบัญญัติที่ชัดเจน โดยจะเน้นสิทธิ์ให้กับผู้ค้าเดิมและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งผลสรุปในที่ประชุมสร้างความพอใจให้กับกลุ่มผู้ค้าเป็นอย่างมาก.