“สนธยา” ชัดเจน พร้อมจัดทีมลงสู้ศึกเลือกตั้งนายก-สม.พัทยา 3 ปีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ แต่ไม่ฟันธงลงสมัครนายกพัทยา

หลังมีกระแสว่ากระทรวงมหาดไทยและ กกต.จะมีการหารือและกำหนดวันเลือกตั้งในส่วนของ กทม. และเมืองพัทยา โดยจะมีการเสนอกรอบเวลาการกำหนดวันเลือกตั้งเข้าที่ประชุม ครม.ภายในต้นเดือนมีนาคม เพื่อส่งเรื่องให้ กกต.ประกาศวันเลือกตั้งซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่ากรณีนี้เมืองพัทยามีความพร้อมในการรองรับการเลือกตั้งแล้ว ทั้งเรื่องของแผนการดำเนินการและงบประมาณหากมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ขณะที่ในส่วนกลุ่มการเมือง “กลุ่มเรารักษ์พัทยา” ที่เป็นแกนนำอยู่นั้น ถือว่ามีความพร้อมในการลงสมัครอย่างเต็มที่ โดยมีการวางโครงสร้างของทีมงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกตำแหน่ง ทั้งในส่วนของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในทุกเขต โดยยึดหลักโยงการนำยุทธศาสตร์และบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองพัทยาด้วยถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญระดับชาติที่ไม่ได้ถูกมองแค่เมืองท่องเที่ยวขนาด 54 ตร.กม.เท่านั้น แต่ได้ถูกวางไว้ให้เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของ EEC ดังนั้นบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้ามาทำงานในทีมจะต้องมีความสามารถ ศักยภาพ ในด้านการทำงานทั้งแนวคิด วิสัยทัศน์ และการประสาน งานในเครือข่ายทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม ส่วนกลางหรือภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คาดว่าภายในช่วงเดือนมีนาคมทีมงาน “กลุ่มเรารักษ์พัทยา” จะแถลงข่าวเปิดตัวทีมงานในส่วนของผู้สมัคร และแกนนำอย่างเป็นทางการ มั่นใจว่าโครงสร้างที่วางไว้จะสามารถผลักดันและพาเมืองพัทยาไปสู่การพัฒนาได้เป็นอย่างดี โดยดูได้จากตลอดระยะเวลาการทำงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้ผลักดันเมืองพัทยาให้พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อย่าง “Neo Pattaya” ซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้วเป็นอย่างมาก

นายสนธยา กล่าวต่อไปว่าส่วนที่ผ่านมามีกระแสการลงสมัครแข่งขันจากหลายทีมและหลายกลุ่มการเมือง ซึ่งเรื่องนี้มองว่าเป็นโอกาสดีของประชาชนที่จะมีทีมงานหรือบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนที่จะเข้ามาบริหารและพัฒนาเมืองพัทยาในอนาคต สำหรับส่วนตัวแล้วอยากให้รอดูการเปิดตัวว่าทีมงานในเดือนมีนาคมนี้มากกว่าว่าจะส่งใครจะลงสมัครแข่งขันในตำแหน่งนายกเมืองพัทยาในฐานะตัวแทนของกลุ่ม แต่ยืนยันว่าถ้ามี “กลุ่มเรารักษ์พัทยา” กต้องมี “สนธยา” แน่นอน.