เมืองพัทยาร่วมกับชุมชนพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ “โครงการคลองสวย น้ำใส เมืองพัทยา” ประจำปี 2565

ที่บริเวณคลองยาวนาเกลือ ชุมชนแป๊ะกง ม.3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมกับ อพท.และคนในชุมชนตลาดเก่านาเกลือและชุมชนวัดช่องลม ทำกิจกรรมโครงการ “คลองสวย น้ำใส เมืองพัทยา” ประจำปี 2565

นายมาโนช รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้น สืบเนื่องจากสะพานยาวนาเกลือแห่งนี้ ประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง มักแอบทิ้งขยะต่างๆ ลงไป ทำให้สภาพภูมิทัศน์เสื่อมเสีย ริมคลองสกปรก อีกทั้งสะพานหรือคลองแห่งนี้ยังเชื่อมต่อกับสะพานของเทศบาลเมืองหนองปรือ ซึ่งในอนาคตเมืองพัทยามีแนวคิดที่จะพัฒนาริมคลองแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโอลด์ทาวน์ ดังนั้นในวันนี้นอกจากมาทำความสะอาดคลองแล้ว ยังมาทำความเข้าใจกับชาวชุมชนในการหาแนวทางร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ริมคลองลักลอบทิ้งขยะลงไปอีก ทางเมืองพัทยาจึงติดป้ายประกาศ “ห้ามเทหรือทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลลงในคู คลอง ทางน้ำสาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท มีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 30 และมาตรา 33”