สสอ.บางละมุงลุยฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มกลุ่มเด็ก 5-11 ขวบ สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19

ที่โรงเรียนวัดโป่ง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง (สสอ.บางละมุง) รพ.บางละมุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง และเทศบาลตำบลโป่ง ร่วมจัดศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer ฝาส้ม) เข็มที่ 1 ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ดจำนวน, โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า, โรงเรียนบ้านภูไทร, โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว และโรงเรียนวัดโป่ง มีนักเรียนเข้ารับบริการทั้งสิ้น 880 คน โดยบรรยากาศการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายในการดูแลของคณะแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนฉีดให้กับเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ โดยสัปดาห์ต่อไปจะกำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่โดมเทศบาลเมืองหนองปรือ