รองนายก ทม.หนองปรือ หวั่นปีนี้เปิดเรียนปกติไม่น่าทัน ไปลุ้นปีการศึกษา 2565 หลังเด็กเล็กได้ฉีดวัคซีนครบ เชื่อรัฐบาลจัดวัคซีนได้เพียงพอ

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้สถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และอำเภอบางละมุง ทั้งในส่วนของโรงเรียนภาครัฐและเอกชน ต้องมีการปรับตัว และมีการปรับมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนจากเรียนระบบ online เป็นระบบ onsite ในบางชั้นเรียนที่มีความจำเป็น โดยเสริมในเรื่องของความปลอดภัยและมาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น ส่วนกรณีที่บางระดับชั้นไม่มีความจำเป็นในการเรียนในระบบ Onsite ก็ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการว่าจะเรียนในระบบ Online หรือ Onsite โดยไม่ได้มีการบังคับ และไม่มีผลกับผลการเรียน

ด้าน นายสมโชค ยินดีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่าสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ปัจจุบันพบว่ายังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากว่ายังคงมีการแพร่ระบาด อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของภาคการศึกษาเองมองว่าในปีการศึกษา 2564 นี้ โรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ศูนย์เด็กเล็ก 5 แห่ง และโรงเรียนสอนศาสนา จะยังคงไม่สามารถเปิดเรียนในระบบ ONSITE ได้ แต่หลังจากนี้ไปในปีการศึกษา 2565 คาดว่าน่าจะสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ

หลังจากที่รัฐบาลได้มีการจัดฉีดวัคซีนให้นักเรียนอายุ 5-11 ปี ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดวัคซีนให้กับเด็กๆ อย่างพอเพียง ก่อนหน้านี้แต่ละโรงเรียนได้สำรวจความต้องการจากทางผู้ปกครองไปแล้ว ไม่ได้มีการบังคับ พบว่ามีผู้ปกครองบางส่วนตอบรับการฉีดวัคซีนเข้ามาแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าหากเด็กได้รับวัคซีนในจำนวนที่มากพอ หมายถึงความว่าในปีการศึกษา 2565 นี้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลอาจจะกลับมาเปิดเรียนในระบบ Onsite ได้เช่นเดิม

รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม การรับวัคซีนยังถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งในส่วนของผู้ใหญ่และเด็ก ขณะนี้ภาครัฐมีการกระจายวัคซีนลงมาให้ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนอย่างเพียงพอ ดังนั้นอยากจะฝากถึงผู้ปกครองนักเรียนเด็กเล็กทุกคน ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรับวัคซีนในเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี ถึงเด็กๆ เหล่านี้จะไม่ได้ไปไหน แต่ก็มีความเสี่ยงเท่าเทียมกันกับทุกคน ดังนั้นการรับวัคซีนก็เหมือนการเสริมเกราะป้องกันโรค จึงมีความจำเป็นในการได้รับวัคซีนเพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กทุกคน และอยากให้ผู้ปกครองทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็น ดังนั้นหากใครมีโอกาสก็อยากจะให้ได้รับการฉีดวัคซีนทันที