-ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

หวนคืนอีกครั้ง “Pattaya Music Festival 2022 “เทศกาลดนตรีเมืองพัทยา สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เมืองพัทยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) เพื่อให้เมืองพัทยา เป็นเมืองแห่งเสียงดนตรีระดับประเทศ และยังเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสวยงามของชายหาดเมืองพัทยา รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ตลอดเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 4 สัปดาห์ ดังนี้
– สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2565 จำนวน 3 เวที ณ ชายหาดพัทยา เวทีพัทยาเหนือ เวทีพัทยากลาง และเวทีพัทยาใต้
– สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2565 จำนวน 1 เวที ณ ชายหาดจอมเทียน
– สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2565 จำนวน 1 เวที ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ
– สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2565 จำนวน 1 เวที ณ ชายหาดพัทยาเวทีพัทยากลาง (Central Pattaya Beach)

การจัดงานได้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด จำกัด จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 500 คน ผู้เข้างานต้องลงทะเบียนผ่าน Application ไทยชนะหรือกรอกเอกสารลงทะเบียนทุกครั้งที่เข้า-ออกงานสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 เท่านั้น-สวมใส่หน้ากากอนามัย 100% แสดงผลการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเท่านั้น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ก่อนเข้า Event zone * นั่งชมการแสดงคอนเสิร์ตตามจุดที่จัดเตรียมให้เท่านั้น เงื่อนไขมาตรการรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ประตูเปิดเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป)

นอกจากนี้ ในการประชุมมอบหมายการทำงานในแต่ละด้าน เช่น การรักษาความปลอดภัย หน่วย EOD หน่วยพยาบาล การจัดระเบียบจราจร การรักษาความสะอาด การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมืองพัทยาขอเชิญร่วมสนุกไปพร้อมกับกองทัพ นักร้อง และนักดนตรี กว่า 50 ศิลปิน ในงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) ทุกวันศุกร์ – วันเสาร์ตลอดเดือนมีนาคม อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแสดง ส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา โทร. 038 253100 ต่อ 4115 หรือที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง