นายกเมืองพัทยา เตรียมยกเครื่องรูปแบบงาน Pattaya Festival หลังสมาชิกสภาฯ ติงการจัดงานปีกลายไม่มืออาชีพ

ที่ ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา มีการจัดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีนายสิทธิพร ครุฑนาค ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ฝ่ายบริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุม น.ส.ฐิติภัสร์ ศิรณัฐศรีกุล สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ตั้งกระทู้ถามสด การดำเนินงานโครงการเทศกาล Pattaya Festival เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ว่า วัตถุประสงค์โครงการเป็นอย่างไร ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนเท่าไหร่ เป็นค่าอะไรบ้าง การจัดงานเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างชัดเจหรือไม่อย่างไร และมีการจัดประชาสัมพันธ์ในด้านใดบ้าง เนื่องจากพบว่าผลสัมฤทธิ์ของการจัดงานเทศกาล Pattaya Festival ที่ผ่านมาไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ อีกทั้งงบประมาณที่ดำเนินการนั้นได้ให้ความสำคัญเรื่องอะไรมากกว่าระหว่างขบวนพาเหรด หรือการจัดแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งจากที่ได้สัมผัสงบประมาณที่หมดไปจะเน้นหนักไปในเรื่องของการจัดจ้างศิลปินมาแสดงคอนเสิร์ตเป็นส่วนใหญ่ แต่ในส่วนขบวนพาเหรดนั้นมีการบริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบและผู้รับจ้างไม่มืออาชีพพอ ทำให้การจัดงานดังกล่าวในปีที่ผ่านมามีข้อบกพร่อง ทั้งงบประมาณในการสนับสนุนขบวนพาเหรดไม่มี การประสานงานองค์กรต่างๆ ก็ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ทำให้การจัดงานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ดำเนินการ

น.ส.ฐิติภัสร์ ระบุอีกว่า จึงอยากให้ผู้จัดโครงการพิจารณาในส่วนของTOR ด้านการประชาสัมพันธ์ให้รายละเอียดมากกว่าเดิม หากยังเป็นดังเดิม การจัดงานจะไม่สร้างการรับรู้สู่คนทั่วไปได้เป็นวงกว้าง พร้อมให้ความสำคัญและดูแลกับองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มากกว่าที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้จัดมีการบริหารจัดการในการดำเนินงานให้เป็นมืออาชีพ

ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ตอบชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกระทู้ดังกล่าวว่า สำหรับโครงการเทศกาล Pattaya Festival ถือเป็นแนวคิดในส่วนของการดำเนินการให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีเรื่องราวต่างๆ เข้ามาประกอบในการจัดกิจกรรม โดยเทศกาล Pattaya Festival ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นการนำความเป็นมาของเมืองพัทยาในช่วง 62 ปีที่ผ่านมาร้อยเรียงผ่านการจัดงานดังกล่าว เป็นต้น ส่วนข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเมืองพัทยาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน ทั้งเรื่องขบวนพาเหรดก็ตรงกับแนวคิดของเมืองพัทยาที่จะมีการปรับรูปแบบให้มีความโดดเด่นมากกว่าที่ผ่านมา โดยเมืองพัทยาจะมีการนำข้อเสนอแนะ ปัญหาหลังการจัดงานมาปรับใช้ในการกำหนดTOR ในครั้งต่อไป เพื่อให้การจัดงานตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งการจัดงาน Pattaya Festival ที่ผ่านมาใช้งบประมาณในการจัดงาน 10 ล้านบาท โดยแบ่งการใช้งบประมาณออกเป็นหลายส่วน ทั้งการประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว การสนับสนุนขบวนพาเหรด การจัดแสดงดนตรี เวทีแสงสีเสียงและการตกแต่งสถานที่การจัดงาน โดยงบประมาณนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ทั้งนี้ในข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาและการประเมินของคณะกรรมการการจัดงาน ว่ามีส่วนไหนที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป เพื่อให้การจัดงาน Pattaya Festival ให้เป็นกิจกรรมในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาให้มากยิ่งขึ้น หลังโควิด-19 คลี่คลายลง และขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้แนะนำและจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดงานพร้อมนำคำแนะนำไปปรับแก้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป