นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประเทศไทยฯ ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พิธีสรงน้ำพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดย พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา ( ประธานฝ่ายสงฆ์ ) พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประเทศไทย ในราชูปถัมภ์และ ประธานบริษัทฉวีวรรณฟาร์ม จำกัด พร้อมด้วย คุณศรีสุดา ประราศรี ได้เป็นประธาน สรงน้ำพระธาตุดอยเวาและได้ร่วมห่อผ้า พระธาตุดอยเวา เป็นประจำของทุกปีและเป็นพระธาตุที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอแม่สาย และมีผู้มากราบไว้พระธาตุดอยเวาเป็นจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ และได้ร่วมเททองหล่อพระ สมเด็จองค์ประฐมบรมจักพรรดิ์ และรพะอุปคุต ณ ลานจอดรถ บนพระธาตุดอยเวา มีประชาชนร่วมเททองหล่อพระเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตผู้ที่เข้าสรงน้ำพระธาตุดอยเวาในครั้งนี้

พระธาตุดอยเวา สร้างในพ.ศ. 296 ในรัชสมัยพระองค์เวา รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ ผู้ครองนครโยนกนาคพันธุ์ โดยชื่อนั้นได้นำมาจากพระนามของพระองค์เวา ต่อมาพระธาตุเจดีย์ได้พังลงตามกาลเวลา นายบุญยืน ศรีสมุทร คฤหบดีอำเภอแม่สาย ได้ร่วมกับ พระภิกษุดวงแสง รัตนมณี พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา และ กรมศิลปากร ร่วมกันจัดสร้างขึ้นขึ้นใหม่ ในการขุดแต่งครั้งนี้ พบผอบหินสีดำ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค์ จึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานในองค์พระธาตุดังเดิม มีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2494 และสร้างเสร็จพร้อมฉลองสมโภชพระธาตุในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 โดยมีพุทธบริษัททั้งสองประเทศ ร่วมงานอย่างคับคั่ง