สโมสรบาสเกตบอลสไนเปอร์-เมืองพัทยา เตรียมจัดการแข่งขัน “PATTAYA BEACH BAS 2022” ประจำปี 2565

ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา (17 ก.พ.65) นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันสตรีทบาสเก็ตบอล 3×3 รายการ “Pattaya Beach Bas 2022” เพื่อส่งเสริม เผยแพร่การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 คน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬาของเมืองพัทยาให้กลับมาคึกคักในยุค New Normal โดยจัดการแข่งขันในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานซันเคน ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา

การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรบาสเกตบอลสไนเปอร์ ร่วมกับ เมืองพัทยา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และพาร์ทเนอร์ ผนึกกำลังขึ้น เพื่อเผยแพร่การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 คน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังเป็นการพัฒนานักกีฬา ทั้งยกระดับบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความสามารถทัดเทียมระดับนานาชาติ

อีกทั้งยังเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา การรู้จักหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ความสามัคคีและการรู้จักทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ยังเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่างด้านแฟชั่นการแต่งกายในการแข่งขันของนักกีฬาบาสเกตบอล และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านกีฬา เศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งในยุคของ New Normal

การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท แบ่งประเภทการแข่งขันเป็นรุ่น OPEN ชาย-หญิง ประเภทละ 6 ทีม รวม 12 ทีมแข่งขัน เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในการจัดงานมีการคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ตามที่ภาครัฐกำหนด โดยนักกีฬา ทีมงานโค้ช และทีมงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกคน พร้อมแสดงผลการตรวจยืนยันว่าไม่พบเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือชุดตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเข้าสนามแข่งขัน, ลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และทำแบบประเมิน “ไทยเซฟไทย”, ตรวจจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส, เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร, จำกัดผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ชมไม่เกิน 300 คน, ผู้ที่ไม่ได้เข้าแข่งขัน หรือผู้เข้าชมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา