-covid-19ภาพข่าว

เมืองพัทยา ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค-อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้ผู้ป่วยติดเตียง11 ชุมชน พื้นที่โซน 3

ที่ทำการชุมชนชุมสาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร จำนวน 100 ถุง อาหารแห้ง จำนวน 60 ถุง และหน้ากากอนามัย จำนวน 1000 ชิ้น ให้แก่ผู้นำชุมชน 11 ชุมชน ในพื้นที่โซน 3 เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระการดำรงชีพในเบื้องต้น

สำหรับเครื่องอุปโภค-บริโภคและอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ที่มอบให้ในครั้งนี้ มีผู้นำชุมชน 11 ชุมชน ในโซน 3 ประกอบด้วย ชุมชนหนองอ้อ , ชุมชนชุมสาย , ชุมชนอรุโณทัย ,ชุมชนบงกช , ชุมชนพัทยาใต้ , ชุมชนบ้านเนิน ,ชุมชนวัดธรรมสามัคคี ,ชุมชนเขาตาโล, ชุมชนมาบประดู , ชุมชนหนองพังแค และชุมชนเขาน้อย มารับเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่างๆ ดังกล่าวต่อไป.