-กีฬา

THE SHARK TEAM คว้าชัยเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องแปซิฟิคฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาเทควันโด “ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมี นางธัญญภรณ์ หมีทอง ผู้บริหาร สโมสรศรีราชาเทควันโดยิม ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุรศักดิ์ ร่มรื่น ผู้บริหาร บุญประทานคลินิกเวชกรรม ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน

นางสาว ธัญญภรณ์ หมีทอง ผู้บริหาร สโมสรศรีราชาเทควันโดยิม ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า สโมสรกีฬาเทควันโดศรีราชายิม ตั้งอยู่เลขที่ 323/30 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มี นายพสุธร หมีทอง เป็น ประธานบริหารฯ ได้จัดให้มีการแข่งขัน กีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ประจำปี 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทต่อสู้ ชาย/หญิง และ ประเภทท่ารำ ชาย/หญิง สนับสนุนการจัดการแข่งขันโดย สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี / บุญประทานคลินิกเวชกรรม / ร้านอาหาร ยินดี เฮาส์ / 108 TKD / เพจเพื่อนคนเคยพลาด / หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ / โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และศูนย์การค้า แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนายุวชน และเยาวชนไทย ให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง สามารยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

การแข่งขัน กีฬาเทควันโด “ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020” รุ่นอายุ 3 -17 ปี มี 2 ประเภท คือ 1.ประเภทต่อสู้ แบ่งเป็น คลาส A B C และคลาสโรงเรียน 2. ประเภทท่ารำ แบ่งเป็น – ท่ารำสายเหลือง – ท่ารำสายเขียว – ท่ารำสายฟ้า – ท่ารำสายน้ำตาล – ท่ารำสายแดง – ท่ารำสายดำ

ทีมที่ได้รับถ้วย คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ คลาส A B ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม THE SHARK TEAM TAEKWONDO ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ ได้แก่ ทีม RSR CHONBURI TEAM และถ้วยคะแนนรวมอันดับ 3 ประเภทต่อสู้ ได้แก่ ทีม RANGSIYA GYM ส่วนทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภทท่ารำ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม CTC CHONBURI TEAM คะแนนรวม อันดับ 2 ประเภทท่ารำ ได้แก่ ทีม MONKEYS TAEKWONDO และทีมที่ได้รับถ้วย คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภท คลาสโรงเรียน เป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม THE WINNING TAEKWONDO

การแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเทควันโด ส่งลูกหลานเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมชมการแข่งขันเป็นอย่างมาก โดยมี นายพสุธร หมีทอง ประธานบริหาร สโมสรเทควันโด ศรีราชายิม เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล ให้กับผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในประเภทต่างๆ ฝนโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี