อดีตรองปลัดกห.-อดีตโฆษก ทร. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่จนท.ศรชล.

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม/อดีตโฆษก ทร. และ พล.ร.อ.เชษฐา ใจเปี่ยม ที่ปรึกษาโฆษก ทร./อดีตโฆษก ทร. เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การทำงานด้านการเป็นโฆษก และการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์แก่ ศรชล.ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ของ ศรชล. ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

การสัมมนาครั้งนี้ อดีตโฆษก ทร.ทั้ง 2 ท่าน ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการของ ศรชล.ที่มาจากกรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร ตำรวจน้ำ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองทัพเรือ ได้ซักถามข้อสงสัย และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนำเสนอต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของข้าราชการ ศรชล.