คืบหน้าโครงการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย 32 ห้อง คาดแล้วเสร็จ เม.ย.นี้

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับโครงการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รวม 32 ห้อง แยกออกเป็นห้องน้ำชายและหญิง พร้อมห้องน้ำผู้พิการ ซึ่งการดำเนินการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะนั้นด้วยนายกเมืองพัทยาได้มีนโยบายที่จะมีการจัดสร้างห้องบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ถูกสุขลักษณะอนามัย ทั้งนี้ที่ผ่านมาที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมายังพื้นที่ดังกล่าวทั้งเพื่อจะเดินทางไปยังเกาะล้าน และมาท่องเที่ยวจำนวนมาก

ขณะนี้ผู้รับจ้างได้มีการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วแม้จะมีความล่าเรื่องของการก่อสร้างในส่วนของฐานราก ด้วยพื้นที่ผิวใต้ดินมีท่อสายไฟฟ้าและท่อน้ำที่มาการวางไว้มานานกว่า 18 ปี ทำให้ต้องมีการปรับแบบการก่อสร้างเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ซึ่งปัญหาดังกล่าวที่เกิดได้หารือกับเจ้าหน้าที่สำนักการช่างหากจะมีการก่อสร้างโครงการอะไรจะต้องมีการนำแบบแปลนของพื้นผิวใต้ดินมาตรวจสอบว่าด้านใต้ดินมีระบบสาธารณูปโภคอะไรอยู่หรือไม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อการก่อสร้างที่ล้าออกไปอีก สำหรับการก็สร้างโครงการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายภายในสัปดาห์นี้ก็จะแล้วเสร็จในส่วนการก่อสร้างฐานรากและคานคอดิน เมื่อการก่อสร้างทั้ง 2 ส่วนแล้วเสร็จในส่วนของตัวอาคารห้องน้ำก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานก็จะพร้อมเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2565.