เมืองพัทยาปรับลดการตรวจเชิงรุก เหลือสัปดาห์ละครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา (วัดหนองใหญ่) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมจุดบริการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจ ATK ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยเมืองพัทยาได้เปิดจุดบริการตรวจเชิงรุก ตั้งแต่เวลา 09.00น.-12.00น. ซึ่งบรรยากาศมีประชาชนเดินทางมาเข้ารับการตรวจเชิงรุกกันอย่างต่อเนื่อง

นายมาโนช กล่าวว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในเมืองพัทยา-อำเภอบางละมุง ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อลดลง ทำให้เมืองพัทยาจะปรับลดระยะเวลาในการตรวจหาค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกลง จากเดิมวันละ 4 โซน ในเขตพื้นที่ทั่วเมืองพัทยา มาเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี ณ โรงเรียนเมืองพัทยา (วัดหนองใหญ่) ตั้งแต่เวลา 09.00น. – 12.00น. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้มีโอกาสเข้ารับการตรวจ ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในวันนี้ จาก 50 ราย พบ 1รายที่ติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จะนำเข้าสู่ระบบเข้ารับการรักษาทัน ตามสิทธิ

ส่วนจัดตั้ง Hospitel ของเมืองพัทยา ที่ โรงแรม คริสตัล พาเลซ นาเกลือนั้น รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าจัดไว้ 700ห้อง 1,400 เตียง หลังจากเปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อในช่วงแรกที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน มีผู้เข้ารับการดูแลรักษาเต็มจำนวน แต่ด้วยสายพันธุ์โอมิครอนผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรงทำให้การรักษามีการปรับระยะเวลาลงจากสายพันธุ์เดลตา ที่จะต้องเข้ารับการรักษาจาก 14 วัน เป็น 7-10 วันตามอาการของผู้ติดเชื้อในแต่ละราย ทำให้ Hospitel สามารถหมุนเวียนรับผู้ติดเชื้อเข้ารับการดูแลรักษาได้อย่างเพียงพอ โดยขณะนี้ใน Hospitel ของเมืองพัทยามีผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาประมาณ 50 % หรือเนื่องประมาณ 350 ห้องเท่านั้น ทำให้สถานการณ์ใน Hospitel ของเมืองพัทยาเพียงพอรองรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่รายใหม่ได้แน่นอน