-บริหารท้องถิ่น

ทม.หนองปรือ เตรียมปรับปรุงสถานที่ให้บริการทำบัตรประชาชน คาดเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้กลางปีนี้

ที่ชั้น 1 เทศบาลเมืองหนองปรือ ( 18 มกราคม 2565) นางอัญมณี คำจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วย พันจ่าเอก ดร.สมชัย ศิริสมบัติ ปลัดเทศบาลเมองหนองปรือ เข้ามาติดตามความคืบหน้าการออกแบบส่วนงานทะเบียนราษฎร์ หลังจากกระทรวงมหาดไทย อนุมัติให้เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ และพื้นที่ให้เคียงได้ เนื่องจากเป็นเทศบาลที่มีความพร้อม ทางเทศบาลฯ จึงว่าจ้างภาคเอกชนเข้ามาดูพื้นที่ทั้งในส่วนการจัดวางระบบและการจัดทำสถานที่เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ทั้งนี้ นางอัญมณี คำจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า การเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชนในพื้นที่เมืองหนองปรือ และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องเดินทางไปทำบัตรที่อำเภอบางละมุง หรือเมืองพัทยา ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย ส่วนการดำเนินการ ขณะนี้มีการนำบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบ ตกแต่งสถานที่ เข้ามาดูสถานที่จริง พร้อมวางผังในการวางระบบ ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะผู้บริหาร เดินทางไปดูงานงานทะเบียนและบัตรที่ศาลาว่าการเมืองพัทยามาแล้ว พร้อมนำข้อมูลที่ได้ มาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานที่ คาดว่าในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ ประชาชนในพื้นที่น่าจะได้ใช้บริการทำบัตรประชาชน ได้