วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-การศึกษาชุมชน

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาค/จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด-เครื่องปริ้นอักษรเบรลล์

ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา เปิดเผยถึงกิจกรรมล่าสุด ที่ทางโรงเรียนขอรับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญในการสนับสนุนเงินเพื่อสมทบในการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ ซึ่งปัจจุบันทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้งานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเครื่องปริ้นเตอร์อักษรเบรลล์ ที่โรงเรียนมีเพียงแค่ 1 เครื่องเท่านั้นที่ยังสามารถใช้งานได้ เครื่องปริ้นเตอร์ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากต้องใช้ในการจัดทำหนังสือ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งในแต่ละปีกระทรวงศึกษาธิการจะมีการปรับหลักสูตรการเรียนของนักเรียนอยู่เสมอ ดังนั้นทางโรงเรียนต้องแปลหนังสือเรียนจากเด็กปกติ ไปเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ โดยจะต้องผ่านถึง 4 ขั้นตอน เริ่มจากการนำหนังสือเรียนของเด็กภาคปกติมาพิมพ์ใส่โปรแกรม WORD จากนั้นใช้โปรแกรมแปลอักษรเบรลล์ และใช้เครื่องปริ้นเตอร์อักษรเบรลล์ ปริ้นออกมาเป็นรูปเล่ม เพื่อให้นักเรียนได้เรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ระบุด้วยว่าหนังสือเรียน 1 เล่ม ของเด็กภาคปกติ หากแปลเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ จะต้องทำหนังสือมากถึง 7-10 เล่ม ซึ่งในแต่ละระดับชั้น นักเรียจะต้องเรียนหนังสือระดับชั้นละ 10 วิชา และปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่ได้มีการจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดใช้โดยเฉพาะ จึงเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนสอนคนตาบอดแต่ละแห่งในการจัดหาหนังสือ และดำเนินการแปลเป็นอักษรเบรลล์ให้กับนักเรียนได้เรียน นอกจากหนังสือเรียนในเวลาแล้ว หนังสืออ่านนอกเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่ส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ให้รักการอ่าน และสามารถอ่านหนังสืออักษรเบรลล์ได้

สำหรับเครื่องปริ้นอักษรเบรลล์ที่โรงเรียนมีอยู่เครื่องนั้น จัดซื้อมาตั้งแต่พ.ศ.2543 อายุการใช้งาน ประมาณ 22 ปีแล้ว แต่ละปีทางโรงเรียนต้องตั้งงบซ่อมเครื่องเอาไว้ที่ประมาณหลักหมื่นบาท เนื่องจากเป็นเครื่องเฉพาะทาง การซ่อมรวมถึงการดูแลต้องใช้ช่างเฉพาะด้าน แต่ด้วยความจำเป็นในการใช้เครื่อง ทางโรงเรียนต้องใช้งานเครื่องปริ้นอักษรเบรลล์อย่างเข้าใจ อาทิ เวลาที่ต้องปริ้นหนังสือเรียนที่เป็นงานจำนวนมาก ก็ต้องเปิดแอร์ให้บ้าง เปิดพัดลมจ่อเครื่องบ้าง บางทีหากปริ้นครบ 100 แผ่น ต้องหยุดพักเครื่อง ไม่อย่างนั้นเครื่องอาจจะมีปัญหาได้

ปัจจุบันโรงเรียนมีเครื่องปริ้นอยู่เพียง 1 เครื่องเท่านั้น นั่นหมายความว่าหากเครื่องปริ้นเตอร์มีปัญหา การจัดทำหนังสือเรียนจะสะดุดทันที เด็กๆจะไม่มีหนังสือเรียน ซึ่งหนังสือเรียนของเด็กแต่ละคนนั้นในส่วนของเด็กเล็กการใช้หนังสือเรียนก็ตามอายุของเด็ก การทะนุถนอม หรือการใช้งานหนังสือนั้นอาจะไม่เท่ารุ่นพี่ กระดาษที่ทางโรงเรียนใช้ เป็นกระดาษที่มีความพิเศษเฉพาะในการจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ แต่ความทนทานอาจจะไม่เทียบเท่ากับหนังสือทั่วไป ทำให้ 1 ภาคเรียน หนังสือเบรลล์ที่น้องๆ ใช้เรียนก็ไม่สามารถนำมาส่งต่อให้กับนักเรียนในปีต่อไปได้ ทางโรงเรียนต้องทำหนังสือชุดใหม่ให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ นอกจากราคาเครื่องที่แพงมาก คือเกือบ 1,000,000 บาทนั้น ยังอยู่ที่การสั่งซื้อ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์พิเศษเฉพาะทาง ไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ และอเมริกา การรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

ส่วนเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ ปัจจุบันโรงเรียนเหลือเครื่องที่ใช้ได้เพียง 2-3 เครื่องเท่านั้น เนื่องจากเครื่องเก่าผ่านการใช้งานมานานมาก บางเครื่องก็เกินกว่าที่จะนำไปซ่อมแซมได้ ดังนั้นโรงเรียนจึงขอรับบริจาคเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ด้วย

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถที่จะซื้อมาบริจาคหรือบริจาคเป็นเงิน ผ่านทางบัญชี “ทุนบรมราชกุมารีเพื่อคนตาบอด (2536)” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 669-2-10787-4 โดยผู้ที่บริจาค สามารถนำหลักฐานการบริจาคไปใช้ในการลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูประทีป 087-833-4198