+การเมือง

ประมวลภาพ มวลชนร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์” อดีตรมช.สาธารณสุข

ที่ ศาลา 3 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต้ ครอบครัวงามพิเชษฐ์ นำโดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับบุคคล อาทิ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ,นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม , นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ,นายเรวัตร ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ,นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาวัฒนธรรมอ.บางละมุง ,นายมาย ไชยนิตย์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมนางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มสตรีอำเภอบางละมุง ,นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ,นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ ,นายสุวัจชัย อัญชลีวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ในเครืออัญชลีวิวัฒน์กรุ๊ป คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นักการเมืองท้องถิ่นและระดับประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้แทนสมาคม ชมรม ผู้นำท้องถิ่น ประธานชุมชน ตลอดจนประชาชนในเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในช่วงพิธีการได้มีการอัญเชิญโกศรองในของโกศ 8 เหลี่ยม แห่รอบเมรุจำนวน 3 รอบ ด้วยริ้วขบวนอันทรงเกียรติ มีการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ ชุดสีดาลุยไฟ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ทางครอบครัวงามพิเชษฐ์ ได้มอบเงินทะนุบำรุงศาสนาและโรงเรียนตลอดจนมูลนิธิและหน่วยงานจิตอาสา เพื่อสังคมเป็นจำนวนเงิน 260,000 บาท ก่อนที่จะมีการทอดผ้าไตรจำนวน 15 ไตร

ต่อมาในเวลา 16:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานกล่องเพลิงและผ้าไตรจำนวน 5 ไตร เข้าสู่ในปะรำพิธีอย่างสมเกียรติ ในการนี้ นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ อดีตนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้เป็นตัวแทนครอบครัวอ่านสารสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความปลาบปลื้มปีติหาที่สุดมิได้ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ จากนั้นนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการทอดผ้าไตรพระราชทาน 5 ไตรและจุดไฟพระราชทานประชุมเพลิง โดยมีพระครูราชสานโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประทานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปความโศกเศร้า

สำหรับประวัติโดยสังเขปของ ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ เคยดำรงตำแหน่งเทศมนตรีเมืองชลบุรี ในระหว่าง พ.ศ. 2525 จนถึง พ.ศ. 2526 จากนั้นได้เข้าสู่งานการเมืองระดับชาติ โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้ง พ.ศ.2526 เป็นสมัยแรก และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. อีกหลายสมัย

ต่อมาในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และในปี พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชลบุรี กระทั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ.2554 ได้เข้าร่วมงานการเมืองกับ ส.ส.กลุ่มชลบุรี ในนามพรรคพลังชล โดยนายจรูญ ได้ลงสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ของพรรคและได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งแต่งตั้งให้เป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานผู้แทนราษฎรคนที่ 8 และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดร.สันตศักย์ ได้เสียชีวิต ที่โรงพยาบาลวิมุต กรุงเทพมหานคร สิริอายุรวม 80 ปี 2 เดือน ด้วยโรคชรา