-covid-19บริหารท้องถิ่น

ที่ดิน บางละมุงเข้มงวดป้องกันโควิด เปิดให้บริการวันละ 30 คิว

ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ตั้งอยู่เลขที่ 398 ม.10 พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสรวุฒิ ทัพภวิมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เปิดเผยถึงมาตรการของสำนักงานฯ ว่า กรณีเหตุการณ์ปกติ สำนักงานที่ดินฯ บางละมุง เคยให้บริการประชาชนวันละ 250 เรื่องโดยประมาณ แต่ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความแออัดของผู้มารับบริการ ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 3/2563 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำนักงานที่ดินฯ บางละมุง เปิดให้รับบัตรคิวล่วงหน้าวันละไม่เกิน 30 คิว โดยให้ดำเนินการดังนี้ ให้คู่สัญญาเตรียมเอกสารประกอบด้วย สำเนาโฉนด หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด มากรอกแบบฟอร์ม รับจดทะเบียน ล่วงหน้า และแจ้งวันนัด

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ ต้องนั่งกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จเรียบร้อยด้านนอกสำนักงาน ซึ่งจัดที่นั่งบริการไว้ให้ ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน ต้องผ่านอุโมงค์ พ่นยาฆ่าเชื้อ, ล้างมือ มีน้ำยาล้างมือ / กระดาษ, เช็ดมือ, วัดอุณหภูมิ / ล้างมือด้วยเจล อีกครั้ง, ติดเครื่องหมาย ผ่านคัดกรอง, เข้าตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่นัดล่วงหน้า, เสร็จการนัด เดินออกด้านหลัง

ส่วนผู้ที่อุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้ ก็จะขอให้นั่งรอด้านนอกจนกว่าอุณหภูมิจะลด สำหรับที่นั่งผู้มาใช้บริการก็มีการเว้นระยะห่าง ในด้านการทำงานและการป้องกันโรค เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ล้างมือให้สะอาดด้วยเจล ทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ โดยจะเปิดรับจองคิวตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปในวันจันทร์ – วันศุกร์