วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+ภาพข่าว

กลุ่มมวลชนเข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่นายกเมืองพัทยา

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา (11 ม.ค.65) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับนักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนมาก อาทิ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.บางละมุง นายพีรเชษฐ์ นิมิตมั่งมี ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 2 นายแพทย์วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

พร้อมกันนี้นายกเมืองพัทยา ได้มอบปฏิทินเมืองพัทยาให้แก่ทุกคน.