-บทความศาลไคฟง

“คลองพัทยาใต้” แค่โครงการวาดฝัน!? “คลองสวยน้ำใส”

“หมาเห่าใบตองแห้ง” นำเสนอซ้ำซากนับสิบรอบ ผู้บริหารวาดฝันหรู “คลองสวย น้ำใส” แต่พบปัญหาใหม่ผุดตลอดแนวคลอง ทั้งปัญหาการรุกล้ำ การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในลำคลอง การสร้างสะพานและอาคารไม่เว้นระยะร่น ชาวบ้านสงสัยยุคสมัยนี้เมืองพัทยาทำได้เพียงการประชาสัมพันธ์ ขณะที่การปฏิบัติจริงยังไม่เกิดให้เห็นเป็นรูปธรรม

หลังเกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในปี 2554 ซึ่งขณะนั้น นายเชาวิตร แสงอุทัย ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอบางละมุง ซึ่งจากการหารือร่วมกับเมืองพัทยาพบว่าปัญหาหลักคือเส้น ทางระบายน้ำอย่างคลองพัทยาใต้ มีปัญหาการบุกรุกตลอดแนวริมคลองทำให้คลองเกิดความคับแคบและน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้โดยสะดวก กระทั่งต่อมาได้มีการออกคำสั่งรื้อถอนอาคารเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการพัฒนาขุดลอกคูคลองให้มีระดับความลึกและไร้เศษสสิ่งปฏิกูลที่มากีดขวางเส้นทางของน้ำ

โดยพบว่ากรณีนี้สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง…

อย่างไรก็ตาม ปัญหา คลองพัทยาใต้ ยังมีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพิจารณางบประมาณขยายทางน้ำให้ไหลลงสู่คลองธรรมชาติ และแผนการพัฒนาให้เป็นแหล่งสันทนาการแห่งใหม่ ตามสโลแกน “คลองสวย น้ำใส”

แต่ปรากฏว่าสภาพปัจจุบัน จากการที่ นายเมธากฤษณ์ สุนทรรส อดีตประธานชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท นำคณะสื่อลงสำรวจสภาพข้อเท็จจริงของคลองพัทยาใต้ กลับพบว่าเริ่มกลับมามีสภาพที่ถูกปล่อยทิ้ง ไร้ความใส่ใจในการแก้ไขปัญหา…

แม้เรื่องนี้จะมีการร้องเรียนและแจ้งเรื่องไปยังฝ่ายบริหารหลายครั้ง

แต่ไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด

มีเพียงการรับปากไปแบบลมๆ แล้งๆ เหมือนหลายโครงการที่ผลสุดท้ายแล้ว ยังไม่มีการแก้ไข แม้จะมีการวางแนวทางที่ชัดเจนไว้แล้วตั้งแต่ยุค นายสนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเมืองพัทยา แต่การติดตามขยายผลและการสานต่อการแก้ไขปัญหากลับถูกดอง ไร้การสานต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

สำหรับ “คลองพัทยาใต้” แม้จะมีการขยายทางระบายน้ำบริเวณปากทางเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรับน้ำได้มากขึ้นก่อนปล่อยไหลลงสู่ทะเล

แต่เมืองพัทยาคงลืมคิดไปว่าสภาพตลอดแนวคลองมีการต่อท่อน้ำทิ้ง รวมทั้งสิ่งปฏิกูล เศษอาหาร และของหมักหมม รวมทั้งขยะจำนวนมากลงสู่คลองมากมาย

ดังนั้นเมื่อมีการเปิดประตูเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเล กลับกลายเป็นว่าเมืองพัทยาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพน้ำทะเลมีมาตรฐานที่ตกต่ำลง

กรณีนี้ฝ่ายบริหารร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายภาคส่วน มีคำสั่งให้ทำการสำรวจและสั่งให้แก้ไขพร้อมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

แต่สุดท้ายผ่านวันเวลามานานนับเดือนการแก้ก็ไม่เกิดขึ้น ขณะที่การสร้างอาคารและสะพานล้ำแนวคลองที่เมืองพัทยาเคยมีคำสั่งให้ปิดการใช้และเตรียมดำเนินคดี

สุดท้ายก็ไม่สามารรถทำอะไรได้ เข้าตำรา “หมาเห่าใบตองแห้ง” จริงๆ….