วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาจัดพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ข้าราชการ และตัวแทนองค์กรภาครัฐ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี และปีนี้ครบรอบ ปีที่ 253 ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกทั้งเพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนชาวเมืองพัทยาได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน โดยภายในพิธีได้มีพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อด้วยพิธีบวงสรวง ของผู้บริหารเมืองพัทยาและข้าราชการเมืองพัทยา

อนึ่ง พระยาตากในสมัยนั้น ได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์วันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2311 จนได้สมัญญาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชกรณียกิจทีสำคัญคือ การกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา 5 เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พลแล้วทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ธนบุรี ได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้เอกราชของชาติไทยกลับคืนมา หลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทางรัฐบาล อีกทั้งปวงประชาราษฎร์ทั้งหลายจึงพากันถวายพระเกียรติ ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของพระองค์ ให้เป็นวันระลึก “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จวบจนปัจจุบัน