วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+ชุมชนท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่

นายกฯ วินัยยืนยันงาน มาบประชัน Wonderful Countdown 2022 เข้มมาตราการศบค-สธ. งดขายเหล้าเบียร์ภายในงาน

ที่บริเวณด้านหน้าวัดเขาโพธิ์ทอง ริมขอบอ่างเก็บน้ำมาบประชัน สถานที่ในการจัดงาน มาบประชัน Wonderful Countdown 2022 ถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม ” เดิน กิน ถิ่นปลาเผา ” ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับเทศบาลตำบลโป่ง และ ภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สำคัญเป็นการส่งมอบความสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองหนองปรือ และตำบลโป่ง หลังจากที่ 2 ปีที่ผ่านมา ทุกคนต้องประสบกับภาวะตึงเครียดกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เผยว่าการจัดงาน มาบประชัน Wonderful Countdown 2022 ถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม ” เดิน กิน ถิ่นปลาเผา ” ที่มีระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคมนี้ ทางเทศบาลเมืองหนองปรือยืนยันว่าจะยังคงจัดงานต่อไป ถึงแม้ว่าขณะนี้หลายพื้นที่ อาทิ กรุงเทพมหานคร ประกาศงดจัดงานเคาท์ดาว์น รวมทั้งขอความร่วมมือในส่วนของภาคเอกชนในการงดการจัดงานเค้าท์ดาว์น เพื่อหยุดการแพ่รระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธ์โอมิครอน ส่วนเทศบาลเมืองหนองปรือมีการติดตามสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธ์โอมิครอนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ว่าเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเกิดขึ้นหรือไม่ แต่เนื่องจากในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังไม่พบการแพร่ระบาดเกิดขึ้น จึงทำให้การจัดงานยังคงเดินหน้าต่อไป

อีกทั้งในส่วนของเมืองพัทยาก็ยังคงเดินหน้าจัดงานพัทยาเคาท์ดาว์นต่อไปเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาในการจัดงานครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม การจัดงานจะมีการเข้มงวดในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของ ศบค. อาทิ การแว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเที่ยวชมงาน ผู้เข้าร่วมงานร่วมถึง พ่อค้า แม่ค้า จะต้องได้รักบารฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน หากร้านค้าลักลอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลภายในงาน จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้มีการตกลงกันไว้ตั้งแต่จับฉลากร้านค้า ซึ่งเทศบาลเมืองหนองปรือเข้มงวดมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวดมาโดยตลอด

นอกจากนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบประชัน ส่งเจ้าหน้าที่ อสม.มาบประชัน ร่วมกันดูแลเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในงาน ทั้งการคัดกรองคน การตรวจอสบเอกสารการได้รับการฉีดวัคซีน รวมถึงการปฎิบัติตามมาตรการของ ศบค. และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น อาทิ ผู้ร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม และ หรือมีการตรวจ ATK กรณีผู้ที่มาร่วมงานมีจำนวนมากถึง 1,000 คน ขึ้นไป นอกจากนี้ยังให้เน้นย้ำมาตรการ Covid Free Setting อย่างเข้มข้นอีกด้วย