วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

“สนธยา” ฟุ้งจัดงาน “มิวสิคเฟสติวัล 2021” และ “พลุเมืองพัทยา” สำเร็จเกินคาด ระบุเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาท

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าสำหรับการที่เมืองพัทยาจัดงานพัทยามิวสิค 2021 โดยในปีนี้ที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดงานจาก 1 สัปดาห์ เป็น 4 สัปดาห์ในการจัดงาน พร้อมมีการหมุน เวียนสถานที่จัดงานในแต่ละสัปดาห์ออกไปเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเมืองพัทยา ซึ่งผลของการจัดงานพบว่าใน งานพัทยามิวสิค 2021 ปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องเป็นอย่างมาก แม้จะไม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเหมือนในช่วงเวลาปกติ แต่ก็ถือว่าดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญการจัดงานมีความเข้มงวดตามมาตรการของ ศบค.และมาตรการป้องกันโรคที่เมืองพัทยากำหนด ทำให้งานที่ผ่านมาไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดหรือมีคลัสเตอร์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากไม่พบตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจากการจัดงาน จึงถือเป็นความสำเร็จบนความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งในอีเว้นท์โซนที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมเต็มทุกๆเวที และในส่วนเฟสติวัลโซน คือรอบพื้นที่การจัดงานที่มีการกำหนดมาตร การในควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ภายใต้มาตรการที่เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานซึ่งก็ได้รับความมือในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี

การจัดงานปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ และเป็นไปตามาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กรณีนี้เป็นเพราะเมืองพัทยามีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนจนครบตามข้อกำหนดหรือเกินกว่า 80 % ขณะที่ทาง ททท.มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าการจัดงานพัทยามิวสิคเฟสติวัล สามารถสร้างรายได้ให้เมืองพัทยาได้กว่าประมาณ 700 ล้านบาท และหากรวมการจัดงานพลุเมืองพัทยาจะถือว่าสามารถสร้างรายได้ให้เมืองพัทยากว่า 1,000 ล้านบาท

ในอนาคตการจัดงานพัทยามิวสิคเฟสติวัลในปีต่อๆ ไปจะคงรูปแบบการจัดงานออกเป็น 4 สัปดาห์ อีกทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาจะมีการพัฒนารูปแบบ เพื่อให้การจัดงานมีแรงดึงดูดและเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นต่อไป ทั้งการจัดกิจกรรมพัทยามิวสิคเฟสติวัล หรือเดือนแห่งเสียงดนตรี และเทศกาลอื่น ๆที่จะมีการจัดขึ้นต่อไป โดยจะมีการคำนึงถึงการจัดงานแบบ New Normal พร้อมมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ให้การจัดงานมีมาตรการแต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังคงมีความสุขและสนุกเหมือนเดิม.