+คุ้มครองผู้บริโภคบริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารทม.หนองปรือ รุดแก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลเอ่อถนน ซอยร่วมสุข สั่งเจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อตลอดแนว

ที่ซอยร่วมสุข 2 ( 9 ธันวาคม 2564) นายวันชัย แสนงาม รองนากยเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ เขต 1 ประกอบไปด้วย นายชาติชาย ใจตรง นายจำแลง อวบเอิบ นายสมเกียรติ ยามันซาบีดีน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองหนองปรือ เดินทางมาตรวจสอบปัญหาการร้องเรียนของชาวบ้าน ในพื้นที่ซอยร่วมสุข 2 เรื่องน้ำเสียไหลเอ่อนองบริเวณถนน ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นแก่ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ชาวบ้านไม่สามารถออกมานั่งรับประทานอาหารด้านนอกบ้าน หรือออกมารับอากาศบริสุทธิ์ที่บริเวณด้านหน้าบ้านได้ เนื่องจากกลิ่นของน้ำเสียเหม็นคละคลุ้งไปทั่วตลอดเวลา

หลังรับทราบปัญหา และตรวจสอบก็พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากท่อระบายน้ำอุดตัน มีทรายเต็มท่อ ส่งผลให้น้ำที่ระบายมาจากครัวเรือนที่ไหลลงท่อ ถูกดันขึ้นมาเอ่อบนถนน เบื้องต้นทางผู้บริหารได้ประสานเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ในการขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งเส้น เพื่อให้น้ำสามารถระบายในท่อได้อย่างสะดวก ไม่เอ่อขึ้นมาด้านบนท่อ ส่วนระยาวเตรียมประสานของบในการเชื่อมท่อระบายน้ำในซอยร่วมสุข 2 ไปยังท่อระบายน้ำเมนใหญ่ริมถนนสายหนองปรือ เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

สำหรับการขุดลอกท่อระบายน้ำ คาดว่าไม่น่าจะเกิน 1 สัปดาห์ จะสามารถดำเนินการได้.