+จิตอาสาภาพข่าว

จิตอาสาศาลจังหวัดพัทยาร่วมกิจกรรม 5 ส. ปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง รัชกาลที่ 9

ที่บริเวณศาลาจังหวัดพัทยา ( 9 ธันวาคม 2564) นายอำนาจ อาคำ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ศาลจังหวัดพัทยา โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำศาลพัทยา และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ประกอบกับที่บริเวณศาลจังหวัดพัทยา มีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ของชนชาติไทย ประดิษฐาน ณ พระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะของบุคลากรในศาลจังหวัดพัทยาและประชาชนทั่วไป

ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลจังหวัดพัทยาจึงร่วมกันจัดกิจกรรม เป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณพระตำหนักให้สวยงาม.