เปิดเทอมวันแรกรับวิถี NEW NORMAL “มารีวิทย์พัทยา”ฉลุย ผู้ปกครองเข้าใจไร้ปัญหา

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการเปิดเรียนวันแรกของสถานศึกษาทั่วประเทศ หลังปิดเรียนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มานานนับเดือน โดยบรรยากาศในการเปิดเรียนวันแรก เมื่อวันที่1 ก.ค.2563 ที่โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา ตลอดช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดปฐมนิเทศน์ ทั้งในส่วนของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนถึงมาตรการในการปฏิบัติตัวในช่วงเปิดเทอม ทำให้ผู้ปกครองที่ขับรถส่วนตัวมาส่งบุตรหลาน หลังจากมาถึงจุดรับส่งนักเรียนต่างรีบลงจากรถ ส่วนผู้ปกครองหลังส่งบุตรหลานเสร็จ ก็รีบเคลื่อนรถออกจากพื้นที่ทันที ส่งผลให้การจราจรไม่ค่อยติดขัด

ทั้งนี้ นักเรียนต้องเดินเข้าบริเวณด้านหน้าสหกรณ์ทุกคน ผ่านระบบเทอร์โมสแกน เพื่อวัดอุณหภูมิ ต้องไม่เกิน 37.5 หากพบว่าอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด ครูจะคัดแยกเด็กออกมาพักคอยแล้วเดินเข้าเครื่องสแกนอีกครั้ง หากพบว่าอุณหภูมิไม่ลด ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ปกครองมารับกลับบ้าน โดยในระหว่างแถวที่มีการทำจุดสัญลักษณ์ เว้นระยะห่างให้กับนักเรียนทุกคนตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือ โดยหลังจากที่นักเรียนเดินผ่านเครื่องสแกนแล้ว ก็จะได้รับนมคนละ 1 ขวด เพื่อดื่มก่อนเข้าเรียน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนเปลี่ยนวิธีการเคารพธงชาติออกไป เป็นการร้องเพลงเคารพธงชาติที่ภายในห้องเรียนเพื่อป้องกันการรวมกลุ่ม ส่วนนักเรียนระดับอบุบาล เมื่อผู้ปกครองส่งเสร็จ คุณครูมารับนำตัวเข้าห้องเรียน ที่แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้องเรียน

นางภาสินี กุศิริ ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เปิดเผยว่า หลังปฐมนิเทศก่อนเปิดเรียนก็ทำให้มีความมั่นใจในมาตรการของทางโรงเรียน ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการงดทำกิกจรรมรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง มาตรการคัดกรอง ทำให้อุ่นใจและเชื่อมั่นว่าลูกจะไม่ได้รับเชื้อกลับไปอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับ นางสุดาภัทร ขันแก้ว ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 เปิดเผยว่า มาส่งลูกวันนี้ต้องตัดใจ เพราะว่าธรรมดาจะต้องไปส่งลูกถึงที่หน้าห้องเรียน ซึ่งเทอมนี้น้องก็ได้เลื่อนชั้นจากอนุบาล 3 มาเป็น ป.1ด้วย ก็กลัวว่าลูกจะปรับตัวไม่ถูกหรือเปล่า อยากจะเข้าไปดูและสังเกตลูกใกล้ๆ แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะว่าทางโรงเรียนได้แบ่งสถานที่ระหว่างผู้ปกครอง และ นักเรียนเอาไว้อย่างชัดเจน ทำได้แค่การปฏิบัติตามมาตรการของทางโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งสำหรับมาตรการของทางโรงเรียนก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เข้มข้น และเชื่อมั่นว่าลูกจะปลอดภัยและสุขภาพแข็งแรงในการเปิดเทอมครั้งนี้

ด้าน ดร.สตีเว่น ชนะ กิติเกียรติศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารเครือโรงเรียนมารีวิทย์ เผยว่า สำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีความจริงใจในการร่วมกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างจริงจัง ซึ่งตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาและร่วมวางมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จนตกผลึกออกมาเป็นมาตรการที่ใช้จริงในเปิดเทอมวันแรกวันนี้ อาทิ การคัดกรองนักเรียนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ที่อ่านค่าอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติได้อย่างยำ โดยในทุกเช้านักเรียนต้องผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวด หากพบมีความผิดปรกติจะทำการแยกนักเรียนออก จากนั้นในส่วนของการทำกิจกรรมรวมกลุ่มก็พบว่าปัจจุบันทางโรงเรียนได้ให้งดกิจกรรมรวมกลุ่มทั้งหมดออกไปก่อน อาทิ วิชาลูกเสือ ,วิชาพละศึกษา ,ว่ายน้ำ ,บ้านบอล เป็นต้น ซึ่งในส่วนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะมีนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน โดยทางโรงเรียนได้เปิดห้องเรียนใหม่แก่นักเรียนในแต่ละระดับชั้นเพิ่มเติม พร้อมเว้นระยะห่างในห้องเรียนตามมาตรการของภาครัฐ ขอความร่วมมือให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด พกขวดน้ำดื่ม ช้อน ส่วนตัวมาเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนห้องน้ำซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทางโรงเรียนก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของความสะอาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในช่วงเวลามารับและส่งนักเรียนนั้นทางโรงเรียนจะให้เด็กนักเรียนเดินทางขึ้นรถและลงรถเอง ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเดินไปส่งและรับที่ห้องเรียนโดยเด็จขาด เพราะทางโรงเรียนจะกั้นพื้นที่เซฟโซนเอาไว้ให้กับนักเรียนโดยเฉพาะ จึงอยากให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมันในมาตรการของทางโรงเรียนที่พบว่ามีความพร้อมเต็มที่ต่อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19นี้อย่างเต็มที่ด้วย