+covid-19ชุมชนสาธารณสุข

รองนายกเมืองพัทยา แจงเหตุ เลื่อนฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็ม 2 ไปวันที่10-11 มิ.ย. ยันได้วัคซีน 2,000 โดส อยู่ในมือแล้ว

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากที่อำเภอบางละมุงได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตพิเศษจำนวน 20,000 โดส ซึ่งได้มีการจัดฉีดไปแล้วเมื่อวันที่ 20-12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยจัดสถานที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคล็อตพิเศษ ไว้ 5 จุด ประกอบด้วย โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลโป่ง และศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเมืองพัทยา 1 ใน 5 สถานที่ฉีดวัคซีนได้ทำการฉีดวัคซีนไปแล้วในช่วงเวลาดังกล่าววันละ 1,000 โดส รวม 2 วัน เป็น 2,000 โดส

ทั้งนี้หลังที่มีการจัดฉีดวัคซีนไปแล้วหน่วยงานต่าง ๆ ได้กำหนดการจัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ 4 จุด โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลโป่ง และศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ส่วนโรงพยาบาลเมืองพัทยานั้นกำหนดจัดฉีดวัคซีนล็อตดังกล่าวเข็มที่ 2 ในวันที่ 10-11มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขในการจัดฉีดวัคซีนเข็มแรกจะต้องห่างจากเข็ม 2 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ เมืองพัทยาจึงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขทุกครั้งที่มีการจัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยการเว้นระยะห่างของการฉีดของเข็ม 1 และเข็ม 2 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งในการฉีดวัคซีนล็อดตพิเศษนับระยะห่างของเข็มแรกและเข็ม 2 ก็จะตรงกับวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวัคซีนที่จะมาจัดฉีดให้กับผู้ที่ได้รับเข็มที่ 1 ไปแล้ว ทั้ง 2,000 คนแต่อย่างได้ ตอนนี้วัคซีนอยู่ในมือแล้ว

รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ขณะนี้สถานที่จัดฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเมืองพัทยามีความพร้อม100% และสามารถจัดฉีดวัคซีนได้วันละ 2,000 ราย ซึ่งจากการประมาณการจัดฉีดเข็มที่ 1 วัคซีน 1,000 โดส ใช้เวลาจัดฉีดเพียงครึ่งวันก็แล้วเสร็จ นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่มีการจัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 จะมีการจัดฉีดวัคซีนเข็มแรกของวัคซีนแอสตราเซนเนกา ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรคร้าย ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีผู้ลงทะเบียนผ่านแอพฯ หมอพร้อมประสงค์จะฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาวันละ 100 คน.