นายก PBTAพัทยา วอนผู้ประกอบการทำตามกฎควบคุมโรค เหตุบางรายยังฝ่าฝืน หวั่นทำกระทบการท่องเที่ยว

นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา(PBTA) เปิดเผยว่าจากความพยายามต่อข้อเสนอให้มีการพิจารณาผ่อนปรนการจำหน่ายสุราหรือแอลกอฮอล์ในพื้นที่ Blue Zone อย่างเมืองพัทยา กระทั่งต่อมาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งอนุญาตให้ สวนอาหาร ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม หรือที่พัก สามารถจำหน่ายได้ใน 2 ช่วงเวลาคือ 11.00-14.00 น.และ 17.00-23.00 น.นั้น พบว่ากรณีนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกลับมามีสีสันและคึกคักขึ้นกว่าเดิม แม้จะไม่มากเหมือนในอดีตด้วยเพิ่งมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่คาดว่าจากนี้ไปคงจะมีภาพรวมที่ดีขึ้น เนื่องจากเมืองพัทยามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ลืมมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค

นายบุญอนันต์ กล่าวอีกว่าสำหรับการอนุญาตให้จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วนั้น หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องของการจำหน่ายสุราตรงเวลาที่รัฐกำหนด หรือมาตรการป้องกันในแบบ SHA Plus ในสถานประกอบการและไม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น คาดว่าในอนาคตอาจจะมีการผ่อนปรนในด้านอื่นๆ มากขึ้น จึงอยากให้กิจการต่างๆที่ยังไม่ได้มาตรฐานให้เร่งมาขออนุญาตเพื่อออกใบรับรองให้อย่างสมบูรณ์ โดยทางเมืองพัทยา ททท.พัทยา และสมาคมฯพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลให้อย่างเต็มที่ซึ่งจะเป็นผลดีต่อกิจการเองและการท่องเที่ยวในภาพรวม

นายบุญอนันต์ กล่าวว่าที่ผ่านมาแม้จะเพียงไม่กี่วันก็ตาม ยังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองว่ายังคงตรวจพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายที่ลอบจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กำหนด หรือสถานประกอบการ นั้นๆ ยังไม่ได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและอยากให้ทุกฝ่ายมองเห็นถึงส่วนรวมเป็นหลักด้วย เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นการผ่อนผันอาจถูกยกเลิก กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ อาจจะขาดหายไปและเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอาจกลับมาซบเซาอีกครั้งก็เป็นได้.