ผกก.พัทยา เผยผปก.ให้ความร่วมมือดี หลังรัฐอนุญาตขายแอลกอฮอล์ ขออย่าแตกแถว หากฝ่าฝืนพร้อมดำเนินคดี

พ.ต.อ.กุลชาต กุลชัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่าหลังเดินทางมารับตำแหน่งไม่กี่วัน ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่เมืองพัทยากำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่หลังจากปิดตัวมานานจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยรัฐปรับให้เป็นพื้นที่ Blue Zone จากมาตรการที่เข้มข้นในการฉีดวัคซีนให้กับประ ชาชนและผู้ประกอบการเกินกว่า 80 % รวมถึงมาตรการป้องกันและตรวจเชิงรุกจนยอดผู้ติดเชื้อลดลงในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งกรณีนี้ส่งผลให้ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามคำสั่งอนุญาตให้กิจการประเภท สวนอาหาร ร้านอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร หรือที่พักฯสามารถจำหน่ายสุรา หรือแอลกอฮอล์ได้ เพียงแต่อนุญาตให้เป็น 2 ช่วงเวลาคือ 11.00-14.00 น. และ 17.00-23.00 น.โดยคำสั่งนี้ส่งผลให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาดีขึ้น

พ.ต.อ.กุลชาต กล่าวอีกว่าจากการที่รัฐอนุญาตให้กิจการบางประเภทจำหน่ายสุรา หรือแอลกอฮอล์ได้นั้น ในฐานะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลโดยตรงพบว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาถือว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของมาตรการป้องกันในสถานที่ และเรื่องของเวลาการจำหน่ายตามที่กำหนด ขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเองปัจจุบันก็มีความรู้เรื่องของการป้องกันโรคเป็นอย่างดีจึงพยายามหลีกเลี่ยงในการรวมกลุ่ม และพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง โดยพบว่าส่วนใหญ่มักจะกลับไปดื่มกินกันในเคหะสถานหรือที่พักอาศัยในช่วงนอกเหนือเวลา อย่างไรก็ตามอยากขอวอนถึงผู้ประกอบการบางรายที่ยังฝ่าฝืนจำหน่ายสุราเกินเวลาที่รัฐกำหนด หรือเป็นสถานที่ๆยังไม่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งอาจเป็นต้นตอของคลัสเตอร์และผลกระทบด้านการท่องเที่ยวในอนาคตและภาพรวมได้ โดยหากมีการตรวจพบก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาด

สำหรับเมืองพัทยาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จากการสอบถามภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวพบว่ามีอัตราการจับจองห้องพักสูง ขณะที่เมืองพัทยาก็มีกิจกรรม Event ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง จึงคาดว่าจะมีนัก ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เรื่องนี้ในส่วนของ สภ.เมืองพัทยา ได้จัดอัตรากำลังกว่า 400 นาย ร่วมกับฝ่ายปกครอง และเมืองพัทยา ในการเฝ้าระวังและสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งกรณีมาตรการป้องกันควบคุมโรค และเรื่องของความปลอดภัยอีกด้วย จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทางเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้กิจกรรมและการท่องเที่ยวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี.