-กาชาดชุมชนวันพ่อแห่งชาติ

ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ที่ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง (3 ธ.ค.64)สภากาชาดไทย ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง และนางลลิตภัทร สิงหเดโช นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นำสมาชิกกิ่งกาชาด เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน ในการนี้ พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สว.จร. สภ.เมืองพัทยา นำข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ผู้ที่จะบริจาคโลหิตทุกคนจะต้องทำการตรวจ ATK จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุงอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ในสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือด ในการรักษาพยาบาล เช่น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือด และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง เกิดภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ แต่ปริมาณเลือดที่มีอยู่ตามธนาคารเลือด และโรงพยาบาลต่าง ๆ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการเลือด ทำให้บางครั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิต

จากสถานการณ์การขาดแคลนเลือดดังกล่าว กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จึงร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสนับสนุนให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย บรรลุเป้าหมายในการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้สภากาชาดไทยได้จัดเก็บเลือดสำรองในธนาคารเลือด สำหรับโรงพยาบาลที่มีความต้องการนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของการร่วมกันทำความดีด้วยใจ รู้จักเป็นผู้ให้.