มทร.ตะวันออก ร่วมกับ อว จัดประชุมหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(มทร.ตะวันออก) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (16 พฤศจิกายน 2564) ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการและวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

สำหรับการเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อเข้าเยี่ยมชมผลงาน นิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากบัว ผลงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ที่สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานทางวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ ต่อไป
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี