กรมเจ้าท่ามั่นใจการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนเฟสแรกเป็นไปตามแผน เสร็จทันกำหนด

ตามที่กรมเจ้าท่าจัดทำโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในระยะยาว โดยใช้งบกว่า 586 ล้านบาทในเฟสที่ 1 เป็นระยะทางความกว้างเฉลี่ย 50 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร ตั้งแต่บริเวณชายหาดร้านครัวลุงไสวซีฟู้ดถึงบริเวณซอย 11 เลียบหาดจอมเทียน โดยแบ่งการดำเนินงานเสริมทรายออกเป็นช่วงๆ ละ 400 เมตร ก่อนจะเกิดปัญหาเรือขุดทรายชำรุด ต้องเปลี่ยนลำใหม่ จนโครงการหยุดชะงักไปก่อนหน้านี้

กระทั่งเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา เรือขุดทรายลำใหม่เดินทางมาถึงและประจำการเพื่อปฏิบัติงานต่อทันทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเสริมทรายอย่างต่อเนื่อง โดยบริเวณกลางทะเลมีเรือขุดทรายขนาดใหญ่ลอยลำเพื่อขนถ่ายทรายกลับเข้าสู่ฝั่งบริเวณริมชายหาดของโครงการเสริมทรายหาดจอมเทียน โดยมีการนำรถตักมาเกลี่ยหน้าทรายเพื่อปรับขนาดและความเท่ากันของชายหาดให้ได้สมดุล โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการตลอดทั้งวัน

ด้าน นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าเสริมทรายชายหาดนาจอมเทียน เฟสแรกว่า ขณะนี้การดำเนินการโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนมีความคืบหน้าไปแล้วระยะทาง 500 กว่าเมตร การดำเนินการเสริมทรายเป็นไปตามรูปแบบที่กรมเจ้าท่ากำหนดไว้กับผู้รับจ้าง โดยจากนี้จะมีการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนต่อไปจนสุดระยะทางในเฟสแรก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ตั้งแต่โรงแรมจอมเทียนชาเล่ต์จนถึงโรงแรมยู จอมเทียน พัทยา จะสามารถส่งมอบงานได้ในช่วงปลายปี 2565 และถือเป็นการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงต้นปี 2566

ส่วนการดำเนินการก่อสร้างโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนในเฟสแรกนั้น อุปสรรคที่พบระหว่างดำเนินการ ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาด้านดิน ฟ้า อากาศ และเครื่องจักรที่ใช้งาน ที่ทำให้การเสริมทรายเป็นไปด้วยความล่าช้า อย่างไรก็ตาม แม้การดำเนินการอาจจะล่าช้าไปบ้าง ทางผู้รับจ้างได้มีการแก้ไขปัญหาโดยมีการนำเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการเพิ่ม โดยจัดหาเรือดูดทรายเข้ามาเพิ่มอีก 1 ลำ รวมถึงเพิ่มเครื่องจักรในการบดอัดทราย เพื่อให้การเสริมทรายชายหาดจอมเทียนเฟสแรกแล้วเสร็จไปตามแผนที่กรมเจ้าท่ากำหนด

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยต่ออีกว่า หลังจากเสริมทรายชายหาดจอมเทียนในเฟสแรกเสร็จแล้ว กรมเจ้าท่ามีแผนของบประมาณต่อในปี 2566 เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสริมทรายชายหาดจอมเทียน เฟสที่สองต่อในระยะทาง 2,855 เมตร จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 900 วันเช่นเดี่ยวกับเฟสแรก โดยแหล่งทรายที่จะนำมาใช้เสริมบริเวณชายหาดจอมเทียนนั้นนำมาจากทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ห่างจากชายหาดจอมเทียนไปทางทะเลประมาณ 15 กม. ซึ่งการเสริมชายหาดนาจอมเทียนในเฟสแรกจะใช้ทรายถึง 640,000 คิว โดยจะถมทรายเพิ่มชายหาดให้มีความกว้าง 50 เมตร เมื่อเสริมทรายชายหาดจอมเทียนแล้วเสร็จ จะช่วยบูรณะฟื้นฟูชายหาดจอมเทียนให้กลับมาสวยงาม และจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดจอมเทียน สร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ ให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป ตลอดจนป้องกันการกัดเซาะไม่ให้เข้ามาถึงชายฝั่งที่ดินของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นด้วย

ด้านเจ้าหน้าที่บริเวณหน้างานระบุว่า หลังจากเรือขุดทรายลำใหม่เดินทางมาถึง ทีมทำงานเร่งดำเนินการในทันทีหลังต้องพักไปช่วงหนึ่ง โดยเรือขุดทรายลำใหม่มีประสิทธิภาพกว่าเรือลำเก่ามาก สามารถขุดทรายจากเกาะรางเกวียนได้ถึงประมาณ 2,000-2,500 คิวต่อวัน ทำให้การเสริมทรายผ่านพ้นในระยะ 400 เมตรช่วงแรก และขณะนี้ในช่วงที่ 2 ถมทรายไปแล้วประมาณ 100 เมตร รวมพื้นที่ที่เสริมทรายไปแล้วประมาณ 500 เมตร และยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้.